Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2019 Jolanta Zawora
Wysłany przez admin dnia 19-02-2019 (28 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszą długoletnią Koleżankę

Jolantę Zaworę

Zasłużoną dla PTP członkinię oddziału w Lublinie, przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego przez dwie kadencje, specjalistkę psychologa klinicznego. Osobę gotową zawsze nieść pomoc pacjentom i troszczyć się o młodych psychologów.
Jola była zawsze niezwykle pogodną, życzliwą ludziom, serdeczną Koleżanką dającą wsparcie w trudnych chwilach.
Trudno zapomnieć nasze ostatnie spotkanie w grudniu ubiegłego roku.
Ponieśliśmy wielką stratę, braku Joli nie sposób zastąpić.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Z prac ZG PTP: 2019_02_11 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 11-02-2019 (34 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

 

Komunikat Zarządu Głównego dla członków
Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu PTP

Zarząd Główny PTP zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogólnopolskiej Sekcji
Psychologii Sportu
w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 17: 00 w pierwszym terminie i 17.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji odbędą się w Sali Konferencyjnej Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7 w Warszawie, II piętro, sala nr 74.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
        Gorąco zachęcam Koleżankę/Kolegę do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji. List imienny z zaproszeniem zostanie wysłany w najbliższych dniach.

        Zarząd Główny PTP przyjął 6 lutego br. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji Psychologii Sportu w celu wyboru nowych władz Sekcji oraz ustalenia kierunków działalności w nowej kadencji.
        W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Koleżanki i Kolegów pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciele Zarządu Głównego będą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji i oczekują spotkania z Wami w licznym gronie.

Za Zarząd Główny
Dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_07 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 07-02-2019 (49 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego dla członków Oddziału PTP w RZESZOWIE

Zarząd Główny PTP zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w Rzeszowie
w dniu 27 lutego 2019 r. (środa)
o godz. 17:00 w pierwszym terminie i 17.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w Sali Widokowej Hotelu RZESZÓW, AL. Piłsudskiego 44, II piętro.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
        Gorąco zachęcam Koleżankę/Kolegę do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. List imienny z zaproszeniem zostanie wysłany w najbliższych dniach.

        Zarząd Główny PTP podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Rzeszowie w celu złożenia sprawozdania przez dotychczasowe władze Oddziału, których członkowie sprawowali swoje funkcje od wielu lat i wyboru nowych władz, oraz ustalenia kierunków działalności w nowej kadencji.
        W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Kolegów pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciele Zarządu Głównego będzie uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i oczekują spotkania z Wami w licznym gronie.

Za Zarząd Główny
Dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Konferencje: 2019_01_31 Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Psychologa
Wysłany przez admin dnia 31-01-2019 (274 odsłon)
Konferencje

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA KONFERENCJĘ

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | Konferencje)

PTP: 2019_01_28 Kodeks Etyczny Psychologa
Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 (1159 odsłon)
PTP

NOWY KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_26 Stanowisko PTP dotyczące chorych onkologicznie
Wysłany przez admin dnia 26-01-2019 (84 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Wsparcie osób chorych onkologicznie, ich rodzin i otoczenia.

Skan

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_25 Komunikat o uchwalach WZD
Wysłany przez admin dnia 25-01-2019 (171 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat o uchwałach Walnego Zgromadzenia o przyznanych odznaczeniach PTP i wyróżnieniu

Walne Zgromadzenie PTP w dniu 1 grudnia 2018 r. przyjęło uchwałę o odznaczeniu 12 wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej psychologii”. Odznaczenie zostało przyznane (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_24 Opieka Psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą
Wysłany przez admin dnia 24-01-2019 (116 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko w sprawie opieki nad dziećmi i młodzieżą

Skan pisma do Pani Poseł Józefy Hrynkiewicz

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_23 Reaktywowanie Sekcji Neuropsychologii
Wysłany przez admin dnia 23-01-2019 (169 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że 16 stycznia 2019 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję Neuropsychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cele sekcji przewidują:

  1. rozwijanie wiedzy neuropsychologicznej, wspieranie rozwoju badań naukowych i działań edukacyjnych, aplikację oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w odniesieniu do wiedzy na temat relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem,
  2. wzmacnianie integracji wiedzy pomiędzy dyscyplinami naukowymi, które przyczyniają się do poznawania relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem – w tym neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, psychofizjologii, neuropsychologii medycznej i neurorehabilitacji,
  3. wspieranie procesu integracji polskich neuropsychologów z międzynarodowymi społecznościami naukowymi zajmującymi się badaniami nad mózgiem i zachowaniem.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Stanowisko po zabójstwie Prezydenta Pawła Adamowicza
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (676 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Społeczność psychologów zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychologicznym jest głęboko wstrząśnięta zabójstwem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przekazujemy wyrazy współczucia i solidarności z Rodziną Prezydenta i z wszystkimi osobami, które ta śmierć przygnębiła.

Apelujemy, by ta tragedia skłoniła do refleksji nad nastrojami społecznymi i stanem debaty publicznej w Polsce. Zabójstwo Prezydenta Adamowicza nie może być pretekstem do eskalacji atmosfery wrogości i oskarżania oraz do dzielenia społeczeństwa. Apelujemy do polityków i dziennikarzy, by uświadamiali społeczeństwu potrzebę budowania wspólnoty i wskazywali drogi do porozumienia i solidarnej współpracy. Obwinianie społeczeństwa oraz grup społecznych za zbrodnicze działania osoby wzmaga podziały w społeczeństwie.

Nasze zaniepokojenie budzi także przypisywanie sprawcy intencji i motywacji odwołujących się do jego cech psychicznych. Może to prowadzić do stygmatyzowania i wykluczania osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Starajmy się odwoływać do dobrej strony natury człowieka i wytężajmy konieczne w obecnej sytuacji wysiłki w pracy edukacyjnej, uświadamiającej szczególnie młodemu pokoleniu Polaków tragiczne skutki przemocy i języka nienawiści.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne deklaruje gotowość do współpracy na rzecz budowania solidarnej wspólnoty i współpracy ludzi o różnych poglądach, aspiracjach i reprezentujących wartości promujące dobro człowieka i godność osoby ludzkiej.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (57 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2019 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
13 lutego, 10 kwietnia, 15 maja, 11 września, 9 października.

Posiedzenia Zarządu Głównego:
27 marca, 12 czerwca, 30 listopada

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 08 kwietnia , 13 maja i 10 czerwca.
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.
- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 15 maja.

Zebranie Zarządu Oddziału PTP w Warszawie:
daty są ustalane

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"
Zapraszamy na sesję wiosenną:
- I etap w dn. 21-22-23-24.III.2019 r.
- II etap w dn. 24-25-26.V.2019 r.
Informacje tel. 506 008 599
całkowity koszt szkolenia 2.700 zł, dla członków PTP koszt szkolenia 2.600 zł
możliwość zapłaty w 2 ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać do 28.02.2019 r. w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 13-01-2019 (495 odsłon)
Szkolenia

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Z prac ZG PTP: 2018_12_30_Uwagi PTP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Wysłany przez admin dnia 30-12-2018 (111 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

20 grudnia br. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uwagi do programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego.

Skan pisma

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2018_12_18 Studia Podyplomowe Neuropsychologia Kliniczna
Wysłany przez admin dnia 18-12-2018 (252 odsłon)
Szkolenia

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA ruszają w lutym 2019 roku.

Studia zawierają treści programowe zgodne z programem specjalizacji klinicznej z neuropsychologii. Z tego względu stanowią podstawę do oddziaływań w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Są polecane dla psychologów praktyków, psychologów odbywających szkolenie specjalizacyjne, biegłych sądowych, psychologów klinicznych.

Zajęcia prowadzą uznani teoretycy i praktycy w dziedzinie neuropsychologii: prof. Emilia Łojek, prof. Ewa Szepietowska, prof. Aneta Borkowska, dr Marcin Leśniak, dr Natalia Gawron, dr Aleksandra Bala i inni.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

https://wshtwp.pl/neuropsychologia-2/

Planowana jest jedna edycja tych studiów. Zajęcia zostaną zrealizowane podczas jedenastu zjazdów raz w miesiącu (sobota, niedziela). Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszam.

Dr n. o zdr. Błażej Karwat
Koordynator Studiów Podyplomowych
z Neuropsychologii Klinicznej

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

WZD: 2018_12_04 WZD 2018
Wysłany przez admin dnia 04-12-2018 (578 odsłon)
WZD

Walne Zgromadzenie Delegatów obradowało w dniach 30 listopada 2 grudnia 2018.
Zostały wybrane nowe władze Towarzystwa.
Przewodniczącą PTP w kadencji 2019-2021 jest Krystyna Teresa PANAS
skład nowego Zarządu Głównego to:

(Czytaj więcej... | WZD)