Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2016_09_27 Konferencja Trzech Sekcji
Wysłany przez admin dnia 27-09-2016 (10 odsłon)
Konferencje

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, organizator tegorocznej XII Konferencji Trzech Sekcji „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie” zaprasza na stronę internetową www.trojkonferencja2016.pl i zapoznanie się z gotowym już programem obrad.

Konferencja odbywa się tym roku w Warszawie w dniach 21-23 października 2016 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i salach NOT-u ul. Czackiego 3/5.

Zapraszamy do udziału
Komitet Programowy i Organizacyjny

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2016_09_22 Porozumienie Zawodów Medycznych
Wysłany przez admin dnia 22-09-2016 (161 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, dnia 22.09.2016 r.             

 

PTP 121/ZG/16

 

Sz. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący OZZL
Porozumienie Zawodów Medycznych

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera postulaty Porozumienia Zawodów Medycznych dotyczące warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia . Sytuacja wynagradzania psychologów w ochronie zdrowia nie odbiega od innych zawodów medycznych , a w wielu przypadkach jest znacznie gorsza. Chcemy więc zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację w zakresie świadczenia psychologicznych usług zdrowotnych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2016_05_19 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 (69 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2016/2017 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
19 października, 7 grudnia

Posiedzenia plenarne ZG:
23 listopada

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
10 października, 14 listopada, 12 grudnia;
2017 – 9 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca.

Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.

- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 5 października

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"przyjmowane są zgłoszenia do edycji jesiennej

termin I etapu 20 - 21 - 22 - 23 października 2016 r.

całkowity koszt szkolenia 2.500 zł

dla członków PTP koszt szkolenia 2.400 zł

możliwość zapłaty w 2 ratach

Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń

Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"


(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2016_09_07_UW Studia Podyplomowe
Wysłany przez admin dnia 08-09-2016 (90 odsłon)
Szkolenia

INTERWENCJA KRYZYSOWA - szósta edycja kursu!

Pomoc w kryzysie to kompetencja ważna w każdej praktyce psychologicznej.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję dwudniowego kursu „Interwencja kryzysowa w praktyce” organizowanego przez Wydział Psychologii UW.
Oprócz wiedzy teoretycznej, oferujemy także stronę praktyczną tej ważnej umiejętności.

Termin: 5-6. listopada 2016 r.

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy


INTERWENCJA KRYZYSOWA - II STOPIEŃ (NOWOŚĆ!)

Pomoc w kryzysie to kompetencja ważna w każdej praktyce psychologicznej.

Celem kursu jest utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie I części kursu Interwencji Kryzysowa w praktyce. Rozwój praktycznych umiejętności pomagania w konwencji Interwencji Kryzysowej oraz analizy i oceny stanu osób w kryzysie.

Termin: 25-26. listopada 2016 r.

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy


PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW - druga edycja kursu!

Szkolenie ma na celu przygotowanie psychologa do wykonywania ekspertyzy w zakresie diagnozy nieznanego sprawcy, a także zapoznanie uczestników z realiami współpracy specjalisty z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Termin: 19-20. listopada oraz 3-4. grudnia 2016 roku

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy


PROFILOWANIE KRYMINALNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH - NOWOŚĆ!

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodyką profilowania kryminalnego nieznanego sprawcy. Zostaną szczegółowo omówienie procedury techniczne oraz terminologia i strategia rozwiązywania problemów. Uczestnicy w czasie zajęć praktycznych przećwiczą kluczowe obszarów profilowania i krytycznych momenty rozwiązywania łamigłówek śledczych.

Kurs dla osób zajmujących się wykrywaniem przestępstw i sprawców, ekspertów niebędącym psychologami a opiniującym w sprawach karnych.

Termin: 26-27. listopada i 10-11. grudnia 2016 r.

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2016_09_06 UW Studia Podyplomowe
Wysłany przez admin dnia 07-09-2016 (87 odsłon)
Szkolenia

Wydział Psychologii UW zapraszana studia podyplomowe!
Trwa REKRUTACJA na rok akademicki 2016/2017

Kierunki dostępne tylko dla psychologów:

Psychologia Sądowa
Psychologia Transportu
Psycholog i Pedagog We Współczesnej Szkole

Kierunki dostępne dla wszystkich:

Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka
Psychologia Zarządzania Personelem
Coaching w Organizacji
Psychologia Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności Psychospołecznych
Trener Umiejętności Poznawczych

Pełna oferta studiów na stronie www.podyplomowe.psychologia.pl

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2016_09_05 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR
Wysłany przez admin dnia 06-09-2016 (100 odsłon)
Szkolenia

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE,KWALIFIKACYJNE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2016-2018.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY,360 G.
POCZĄTEK-LISTOPAD 2016.

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
swpr.edu.pl>podyplomowe

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2016_09_04 Studium opiniowania sądowo-psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 04-09-2016 (122 odsłon)
Szkolenia

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

zaprasza psychologów do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym

REKRUTACJA do 11. EDYCJI STUDIUM 2016/2017

Studium jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych – Dz.U. Nr 15 z 2005r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Adresaci: psycholodzy, biegli sądowi, studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku: psychologia.

Cel: przygotowanie psychologów do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym oraz podnoszenie kompetencji psychologów pełniących funkcję biegłych sądowych.

Szczegóły

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Z prac ZG PTP: 2016_07_10 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 10-07-2016 (384 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla oddziałów i sekcji PTP

           Zgodnie z przyjętym planem zadań na kadencję, 17 września br. (sobota) zostało zaplanowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących i skarbników oddziałów i sekcji. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Wydziału Psychologii UW w godzinach 11.00 - 15.00. Wszelkie szczegóły, w tym lista uczestników spotkania, będą uzgadniane przez biuro ZG PTP po okresie wakacyjnym, na początku września. Wtedy także będą przygotowane i rozesłane uczestnikom materiały informacyjne. Prosimy o potwierdzenie obecności do końca sierpnia.

           Głównym celem spotkania będzie przekazanie podstawowych formalnych zasad prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania kosztów działalności. Ponadto zapoznamy uczestników z niektórymi przepisami dotyczącymi stowarzyszeń. Planujemy też rozmowę o oczekiwaniach wobec władz Towarzystwa i biura.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2016_06_28 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 28-06-2016 (432 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Certyfikacja PTP dla użytkowników testów w obszarze organizacji i pracy

           Zarząd Główny PTP rozpoczyna przygotowania do certyfikowania użytkowników testów w obszarze organizacji i pracy. Udostępniamy stosowną informację i ankietę dla osób, które podejmą starania o uzyskanie certyfikatu w trybie nominacji przez Zarząd Główny. Do przesyłanej do Towarzystwa ankiety prosimy o załączenie: kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie, zaświadczenia o wykonywaniu zawodu, kopii zaświadczeń potwierdzających szkolenia i doskonalenie zawodowe, i innych uznanych przez zgłaszającego się za ważne dla rozpatrzenia kandydatury w trybie nominacji.

           Wskazany w informacji i ankiecie termin nadsyłania ankiet przedłużamy do końca lipca.

Informacj i ankieta

Ankieta w formacie worda

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Opinie i ekspertyzy: 2016_05_26 Opinia o projekcie badania sędziów
Wysłany przez admin dnia 26-05-2016 (814 odsłon)
Opinie i ekspertyzy

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r.             

 

PTP 69/ZG/16

 

Szanowny Pan
Łukasz Piebiak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Zaproponowane w projekcie zmiany w sposób precyzyjny poprzez korektę językową określają kto może wykonywać badania psychologiczne i lekarskie kandydatów do stanowiska sędziego. Jednocześnie uważamy, że nowelizacja tego rozporządzenia jest okazją do przeprowadzenia istotnych zmian w jego treści. Swoje uwagi wielokrotnie zgłaszaliśmy, ostatnio w listopadzie 2015 roku.

(Czytaj więcej... | Opinie i ekspertyzy)

Z prac ZG PTP: 2016_05_16 Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN
Wysłany przez admin dnia 19-05-2016 (851 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN likwidacji klas integracyjnych

Warszawa 19.05.2016

Sz. Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem przyjęło rozpoczęcie dyskusji nad tworzeniem oddzielnych klas dla dzieci z niepełnosprawnością. Z perspektywy psychologicznej i społecznej możliwość przebywania, uczenia się i rozwijania wśród rówieśników, w najbliższym, naturalnym i jak najmniej ograniczającym środowisku, jest wielką wartością i prawem każdego człowieka.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2016_05_16 Standardy opiniowania psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 16-05-2016 (910 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych - 9 kwietnia 2016.

Przedstawiamy wypracowane w szerokiej konsultacji standardy.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2016-04-11 Opinia prawna
Wysłany przez admin dnia 11-04-2016 (810 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Wyciąg z opinii prawnej dotyczącej możliwości zatrudniania do prac
administracyjnych członków władz PTP oraz władz organów terenowych

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2016-03-26 Stanowisko ZG
Wysłany przez admin dnia 29-03-2016 (1483 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

STANOWISKO Zarządu Głównego PTP z dnia 16.03.2016

w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej psychologa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża protest w sprawie przeprowadzenia rewizji i zajęcia przez policję nośników elektronicznych oraz dokumentów papierowych psychologa, Profesora Adama Tarnowskiego w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Różne: 2016-03-22 Psycholog jako zawód
Wysłany przez admin dnia 22-03-2016 (948 odsłon)
Różne

Sześć powodów, dla których powinniśmy być razem

J. M. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska_Psycholog jako zawód_PP 2015,4.pdf

(Czytaj więcej... | Różne)