Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2006-01-01 Ustawa wchodzi w życie
Wysłano dnia 27-12-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów wchodzi 1 stycznia 2006 roku

22 grudnia otrzymaliśmy pismo Roberta Jerzego Kwiatkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej następującej treści:

"W związku z negatywną opinią znacznej większości środowiska psychologów dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (dotyczy zmiany terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2008 roku) Minister pracy i polityki Społecznej podjął decyzję o wycofaniu ww. projektu ustawy, tak wiec 1 stycznia 2006 wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W chwili obecnej trwają prace nad powołaniem Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów oraz uzgodnieniami wymaganych ustawą rozporządzeń.

Jednocześnie informuję, że planuję odbycie spotkania z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji psychologów w połowie stycznia przyszłego roku."

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku