Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2006-01-09 Jest Ustawa o Zawodzie Psychologa
Wysłano dnia 09-01-2006 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

JEST USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA

Szanowni Koledzy,

Nowy 2006 Rok rozpoczął się dla nas wszystkich wielkim sukcesem, mamy wreszcie uregulowany prawnie status naszego zawodu. Wiadomo więc, kto jest psychologiem, jakie czynności zawodowe psycholog wykonuje, kto wreszcie będzie dbać o standardy zawodowe a także interesy zawodu i psychologów.

Teraz przed naszym środowiskiem staje ważne wyzwanie organizacyjne, pojawia się też szereg pytań i wątpliwości.

Od lipca 2001 r., tzn. od uchwalenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym powołano w celu przygotowania organizacji samorządu zawodowego Komitet Porozumiewawczy Psychologów zrzeszający:
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów
- Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces
- Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
- Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
- Stowarzyszenie Psychologów Transportu

 Komitet przygotowuje projekty zasad wyborów organów samorządu i regulaminy funkcjonowania izb psychologicznych. Kontynuuje także akcje zbierania zgłoszeń do spisu psychologów. 1. ORGANIZACJA SAMORZĄDU
  • Organizacja samorządu zawodowego psychologów rozpoczyna się od powołania przez ministra pracy Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologicznych. Minister ustawowo ma na to 3 miesiące. Powołanie Komitetu odbywa się w porozumieniu z ogólnopolskimi stowarzyszeniami psychologów i związkami zawodowymi psychologów. Czekamy więc na zaproszenie ministra pracy, ruch jest po stronie ministerstwa. Z pisma od podsekretarza stanu  Roberta Jerzego Kwiatkowskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku wynika, że planowane jest spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń w połowie stycznia.
  • Po powołaniu Komitetu rozpoczyna się zwoływanie regionalnych zjazdów , które wybiorą Regionalne Rady  i inne organy samorządowe – regionalnych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i regionalne komisje dyscyplinarne, regionalne komisje rewizyjne i wreszcie delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów.
  • Następnym krokiem jest odbycie Krajowego Zjazdu Psychologów, który wybierze krajowe władze samorządowe oraz uchwali niezbędne do funkcjonowania samorządu regulaminy.
  • Obecnie dysponujemy projektami szeregu regulaminów, które zostaną przekazane Komitetowi Organizacyjnemu do wykorzystania. 

 2. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
  Zgodnie z przepisami przejściowymi ( art. 63 ust. 1 ) wszystkich psychologów , którzy posiadają dyplom magistra psychologii i pracowali w zawodzie psychologa co najmniej 2 lata wpisuje się automatycznie na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologicznej na terenie której wykonują zawód.  

  Zbierane przez Towarzystwo „zgłoszenia do samorządu zawodowego„wstępnym krokiem do tworzenia list przez regionalne izby. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PSYCHOLOGA POTWIERDZĄ DOPIERO Regionalne Rady  po weryfikacji zbieranych przez  nas materiałów.

  Zgłoszenia, które Towarzystwo zbiera od 2001 roku będą też służyły do zawiadomienia o odbywaniu się regionalnych zjazdów psychologów.

  Do momentu powołania samorządu żaden pracodawca nie może żądać poświadczenia o prawie wykonywania zawodu przez psychologa.

  Zachęcamy także absolwentów psychologii, którzy nie mają jeszcze dwóch lat pracy w zawodzie do zgłaszania się, ponieważ wnioski takich osób, zgodnie z art., 63 ust.2 ustawy, będą indywidualnie rozpatrywane przez Krajową Radę Psychologów, która ustali zasady wpisu na listę.

 3. STAŻ PODYPLOMOWY
  Staż podyplomowy, zgodnie z ustawą będzie obowiązywał absolwentów, najwcześniej od 2006 roku. W sprawie zasad, trybu i warunków odbywania stażu podyplomowego czekamy na rozporządzenie ministra pracy, który ma je przygotować w porozumieniu z ministrami zdrowia i edukacji. ( art. 8 ust. 9 ).

  Oczywiście Porozumienie Stowarzyszeń i Związków Zawodowych Psychologów powołane jeszcze w 2001 roku będzie przedkładać swoje propozycje w tym zakresie. Niestety w chwili obecnej nic na temat stażu nie wiemy.

 4. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
  Jednym z ważniejszych dokumentów, który musi zostać przyjęty przez Krajowy Zjazd Psychologów jest kodeks etyki zawodowej. Istniejący od wielu lat Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa przyjęty przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w 1994 roku jest dalece  niewystarczający i wymaga wielu uzupełnień. Proponujemy, by stał się on podstawą prac przygotowujących nowe rozwiązania do zaakceptowania przez Krajowy Zjazd Psychologów. Zwracam się do wszystkich kolegów psychologów oraz oddziałów PTP o nadsyłanie propozycji uzupełnień i nowelizacji kodeksu. Sprawa jest niezwykle pilna. W ZG PTP działa specjalna komisja kierowana przez kol. Annę Turczyńską, która przygotowuje zmiany w kodeksie.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku