Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Komunikat - Prace nad utworzeniem Sekcji trenerskiej PTP
Wysłano dnia 12-04-2006 przez admin
PTP

Prace nad utworzeniem Sekcji trenerskiej PTP
komunikat

Inicjatywa utworzenia Sekcji trenerskiej PTP powstała na Walnym Zjeździe Listy Trenerów dnia 7 stycznia b.r.
Zawiązała się Grupa Inicjatywna, która podjęła prace nad wstępnym określeniem celów Sekcji i propozycją regulaminu.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania Grupy 15 lutego i 31 marca. Kolejne zaplanowano na 10 maja w godz. 11 - 15 w Warszawie przy ul Fałata 2 lok.48.

Wstępnie określone cele brzmią następująco:

  1. integracja środowiska trenerskiego PTP
  2. ustalenie jednolitych standardów prowadzenia treningów interpersonalnych i warsztatów umiejętności psychospołecznych
  3. dbanie o realizację standardów i przestrzeganie zasad etycznych w praktyce trenerskiej
  4. stworzenie oferty podnoszenia kwalifikacji trenerskich
  5. wspieranie różnorodności stylów pracy trenerskiej
  6. reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, władz lokalnych, państwowych oraz innych osób prawnych.

Powstał również projekt regulaminu Sekcji, który jest do wglądu.Chcemy, aby utworzenie Sekcji zatwierdzone zostało na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP, które odbędzie się 21 czerwca b.r.
Wymaga to powstania Komitetu Założycielskiego, w skład którego - z powodu  wymogów statutowych - wejść musi  co najmniej 20 trenerów-psychologów. Mogą jednak do niego wejść wszyscy chętni. W tym celu należy zapoznać się z propozycją regulaminu oraz przesłać do Grupy Inicjatywnej do dnia 2 maja deklarację o przystąpieniu do Komitetu

Zależy nam, aby wpływ na kształt tworzonej Sekcji mogli mieć wszyscy, którzy są tym zainteresowani. Dlatego na jesień (przypuszczalnie w październiku) planujemy konferencję poświęconą dalszej pracy nad celami i regulaminem. Jej wynikiem ma być przyjęcie obu dokumentów oraz wybór zarządu Sekcji.

Prosimy o przekazanie tego komunikatu zainteresowanym osobom.

Osobą koordynującą prace Grupy Inicjatywnej jest  Małgorzata Jodko.

Kontakt z nami:

Adres do korespondencji
Grupa Inicjatywna Sekcji Trenerskiej PTP
ul. Fałata 2 lok.48
02-534 Warszawa

Telefon kontaktowy
0502 356 130
Gosia Jarymowicz, sekretariat Rady Trenerów PTP

proszę dzwonić w środy lub czwartki w godz. 7.30 - 9.30

Forum wymiany mailowej:

grupa_inicjatywna_PTP@yahoogroups.com
informacje: t.wojciechowski@yahoo.com


Z pozdrowieniami od całej Grupy Inicjatywnej
Gosia Jarymowicz

Dotychczasowy skład Grupy Inicjatywnej:
Jaromir Czerkawski, Łódź
Małgorzata Dworakowska, Płock
Małgorzata Jarymowicz, Warszawa
Małgorzata Jodko, Warszawa
Violetta Kwiatkowska Feja, Łódź
Wiesława Machalica, Poznań
Hanna Pińkowska-Zielinska, Warszawa
Wiesław Maciej Talar, Bydgoszcz
Andrzej Trzęsicki, Wrocław
Tomasz Wojciechowski, Kraków
Agnieszka Wróbel, Bielsko-Biała

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku