Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2006-09-17 Komunikat w sprawie wykładni przepisów Ustawy
Wysłano dnia 17-09-2006 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Komunikat w sprawie wykładni przepisów
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

            Zarząd Główny PTP informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2006 r. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca PTP - wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów - otrzymała od Anny Kalaty, Minister Pracy i Polityki Społecznej, pismo znak DDP-IV-041-209-HL/O6 L.dz. 3112/06 następującej treści:

            W związku z Pani pismem w sprawie wykładni odnośnie stosowania ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, uprzejmie informuję, iż nadal aktualne jest dotychczasowe stanowisko MPiPS we wspomnianej sprawie tj. do czasu utworzenia organów samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenia możliwości odbycia stażu zawodowego psychologów, świadczenie usług psychologicznych odbywa się na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy.

Minister Pracy
i Polityki Społecznej
/-/ Anna Kalata

Powyższa wykładnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej może być udostępniane w formie faksu  osobom potrzebującym wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ich zatrudnienia.
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku