Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Samorząd: 2006-10-17 Komunikat ZG PTP o zbieraniu zgłoszeń
Wysłano dnia 17-10-2006 przez admin
Samorząd Zawodowy Psychologów

Komunikat  Zarządu Głównego
o zbieraniu zgłoszeń do
Samorządu Zawodowego Psychologów

            Z przyczyn od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego niezależnych ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która weszła w życie 1 stycznia br., nie jest dotychczas wdrożona. Od uchwalenia ustawy i ustalenia terminu jej wejścia w życie gromadzimy zgłoszenia psychologów do przyszłego samorządu zawodowego, segregujemy na poszczególne województwa. Podkreślamy, że Towarzystwo tylko zbiera zgłoszenia. Zbiór umożliwi nam szybkie dotarcie do kolegów psychologów w celu zwołania walnych zebrań i wyboru regionalnego organu samorządu. Organy samorządu, którym przekażemy nasze zbiory, będą decydować o przyznaniu prawa wykonywania zawodu i w tym celu będą dokonywać oceny zgromadzonych materiałów, prosić o ewentualne uzupełnienia, aktualizacje, itp.

            Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie ma kompetencji do oceny przekazywanych nam dokumentów, ani wydawania zaświadczeń.

Zachęcamy w dalszym ciągu do przysyłania do nas zgłoszeń aby usprawnić i przyspieszyć proces organizacji naszego samorządu.

Pokrewne linki
· Więcej o Samorząd Zawodowy Psychologów


Najczęściej czytany tekst o Samorząd Zawodowy Psychologów:
Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku