Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Samorząd: 2006-11-08 ORGANIZACJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW
Wysłano dnia 09-11-2006 przez admin
Samorząd Zawodowy Psychologów

ORGANIZACJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

30 października Komitet Organizacyjny Izb Psychologów wznowił swoje prace.

Powołany 20 kwietnia br. przez ministra Krzysztofa Michałkiewicza, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Komitet odbył dwa merytoryczne spotkania, a następnie  zawiesił swoje prace oczekując na powołanie przez minister Annę Kalatę nowego przewodniczącego . Wielokrotne pisma i interwencje nie odnosiły żadnego skutku (kalendarium „potyczek” jest na naszej stronie internetowej). Na zlecenie PTP została sporządzona opinia prawna, przez prof. Z.Hołdę, M.Gurgula i M.Ozimka, która wskazuje, że prace Komitetu powinny być jaknajszybciej wznowione i kontynuowane aż do wykonania zadań określonych w art. 62 ust.2 ustawy. To psychologowie, członkowie Komitetu są odpowiedzialni za organizację samorządu. Komitet ma więc nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek kontynuować swoje prace.

         Zebranie 30 października zostało zwołane przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską, upoważnioną wiceprzewodnicząca Komitetu. W trakcie zebrania powołano pełnomocników (koordynatorów) regionalnych komitetów organizacyjnych izb psychologów spośród członków Komitetu. Już poprzednio, na posiedzeniu 22 maja br. Komitet przyjął uchwałę o zasadach organizacji regionalnych zjazdów psychologów. Jednym z najważniejszych  problemów, na które natrafia Komitet to brak funduszy na organizację zebrań i wyborów samorządowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zarezerwowało w swoim budżecie żadnych  środków finansowych na organizację samorządu. Oznacza to, że członkowie Komitetu musza poszukiwać sponsorów tego przedsięwzięcia a wszelkie prace są wykonywane społecznie. Mając więc świadomość tych ograniczeń musimy  teraz energicznie przystąpić do organizowania zebrań w poszczególnych województwach, by wybrać władze regionalne i delegatów na Zjazd Krajowy.

Apeluję do wszystkich psychologów o czynny udział w organizacji samorządu zawodowego.  Zostało nam mało czasu, ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, a samorząd ciągle niezorganizowany. Po wielu latach doczekaliśmy się prawnej regulacji naszego zawodu, nie zaprzepaśćmy teraz okazji, żeby ustawa rzeczywiście zaczęła regulować naszą pracę zawodową.

 

Pokrewne linki
· Więcej o Samorząd Zawodowy Psychologów


Najczęściej czytany tekst o Samorząd Zawodowy Psychologów:
Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku