Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2007-03-26 Pismo do minister Anny Kalaty
Wysłano dnia 27-03-2007 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

2007-02-21 Pismo do minister Anny KalatyWarszawa, dnia 21 lutego 2007 r.

PTP 44/ZG/07

Pani Anna Kalata
Minister Pracy i Polityki Społecznej

 Szanowna Pani Minister,

 

         Polskie Towarzystwo Psychologiczne przypomina uprzejmie, że obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. nr 73, poz. 763 z późn. zm.) wymaga wdrożenia. Wyrażamy rozczarowanie z powodu przygotowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowej ustawy i zdecydowanie protestujemy przeciwko zastępowaniu uzasadnionej merytorycznie samorządności zawodu zaufania publicznego administracyjnymi rozwiązaniami.

         Wyrażamy gotowość dalszej pracy nad tworzeniem organów samorządu zawodowego zgodnie z obowiązującym prawem, a jednocześnie deklarujemy współpracę nad przyszłą nowelizacją, która tym bardziej będzie wartościowa, im więcej będziemy wiedzieć z praktyki funkcjonowania samorządu.

         Potwierdzamy, że przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do dalszych prac nad wdrożeniem ustawy i organizacją samorządu zawodowego psychologów jest dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, członek Zarządu Głównego PTP.  Prezydium Zarządu Głównego, na posiedzeniu 16 bm. ustaliło, że ma tożsame stanowisko w kwestii ogólnych i szczegółowych uwag do przedłożonego Towarzystwu do zaopiniowania projektu ustawy o zawodzie psychologa ze stanowiskiem przesłanym Pani Minister przez dr M. Toeplitz-Winiewską, jako wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów. Treść tych uwag pozwalam sobie załączyć.

Z poważaniem
dr hab. prof. UJ Adam Niemczyński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku