Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2007-03-26 Prośba o poparcie stanowiska PTP
Wysłano dnia 27-03-2007 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

2007-03-06 Prośba o poparcie stanowiska PTPWarszawa, dnia 6 marca 2007 r.

PTP 45/ZG/07

W/g  rozdzielnika

         Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na osobliwy projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej ustawy o zawodzie psychologa dostępny na stronie internetowej www.mpips.gov.pl , który został przesłany Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu 12 bm. z „uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 21 lutego 2007 r.”.

         W załączeniu pozwalam sobie przesłać uwagi do projektu ustawy o zawodzie psychologa przygotowane przez dr Małgorzatę Toeplitz-Winiewską, członka Zarządu Głównego PTP, która pełni funkcję wiceprzewodniczącej powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów. Prezydium Zarządu Głównego przyjęło te uwagi jako oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

         Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą i wyrażenie poparcia dla wspomnianego stanowiska. Przedstawiony bowiem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projekt ma wyraźnie na celu uniemożliwienie organizacji samorządu zawodowego psychologów zgodnie z uchwaloną w 2001 r. ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. poz. 763 z późn. zmianą).

Z poważaniem
dr hab. Adam Niemczyński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Otrzymują:

  1. Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego
  2. Rektorzy szkół wyższych prowadzących studia psychologiczne
  3. Dziekani wydziałów psychologii
  4. Dyrektorzy instytutów psychologii
  5. Przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
  6. Członkowie PAN – psychologowie
  7. Redaktorzy naczelni: Rzczeczpospolita, Newsweek, Wprost
  8. Redaktorzy: Jacek Żakowski, Grzegorz Miecugow
  9. Oddziały PTP

 

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku