Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2007-03-26 Dalsze uwagi do projektu MPiPS
Wysłano dnia 27-03-2007 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Członek ZG PTP

 Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zawodzie psychologa
przygotowanego przez MpiPS 5 lutego 2007 roku 1.      Poważne zastrzeżenia budzi zasada „rejestracji” psychologów ( rozdział 2 ). Z przedłożonych zapisów wynika, że każdy, kto w ciągu 5 lat po otrzymaniu dyplomu zgłosi się do organu rejestrowego otrzymuje prawo wykonywania zawodu, które jest nadawane „ raz na zawsze”. Co oznacza bowiem , że psycholog nie wykonywał zawodu  przez lat 5? Kto i w jaki spsób będzie to sprawdzał? Czy psycholog, który po otrzymaniu dyplomu pracuje w reklamie wykonuje zawód, czy nie? Jeśli przy rejestracji trzeba przedstawic tylko wymogi formalne i dyplom magistra psychologii, a nie ma konieczności przedkładania, że pracuje się jako psycholog, to tworzy się fikcyjną listę . Corocznie uczelnie opuszcza wielka rzesza absolwentów psychologii, z których tylko część chce uprawiać zawód, a oni wszyscy w sposób naturalny zarejestrują się i nie ma żadnej możliwości sprawdzania, kto rzeczywiście zawód wykonuje.

2.      W rozdziale tym  oraz/lub w nastepnym można dopisać obowiązek doskonalenia zawodowego (nie tylko przeszkolenia) , które powinno odbywać się na zasadach zaproponowanych przez MEN ( np. tak jak dla nauczycieli ) Sadzę, że tu deklaracja ministerstwa edukacji mogłaby być ważna)  Należy także dopisać, że doskonalenie zawodowe może mieć formę specjalizacji zawodowej, organizowanej przez odpowiednie resorty zgodnie z  obowiązującymi przepisami.Można przepisać z obowiązującej ustawy, że decyzje o utworzeniu określonej specjalizacji podejmuje Rada Ministrów (art.  Tu ważnym argumentem jest fakt, że w służbie zdrowia nie zatrudnia się , w zasadzie, psychologów bez specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

3.      W obecnym kształcie ustawy nie widze możliwości zobligowania psychologów do poddawania się „superwizji”. Mozna oczywiście zobowiązać psychologów do uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych zajęciach polegających na omawianiu podstawowych problemów wykonywanych przez nich zadań, ale jest to a) tworzenie kolejnej fikcji, atakże może byc b) oddaniem dodatkowej władzy urzędnikom nad psychologami. Bo kto miałby sprawować taki merytoryczny nadzór ale także i kontrolę nad psychologami?

Warszawa 5.03.2007

 

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku