Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2007-03-26 Komunikat o nowym projekcie ustawy
Wysłano dnia 26-03-2007 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Komunikat
w sprawie projektu ustawy o zawodzie psychologa

            Prezydium Zarządu Głównego PTP na posiedzeniu 9 marca br. omówiło sytuację po przygotowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa. Przewodniczący PTP poinformował o wysłaniu pisma do Minister Anny Kalaty oraz pisma do rektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów psychologii, dziekanów wydziałów psychologii, organów samorządów zawodów zaufania publicznego, członków PAN, przedstawicieli mediów, przewodniczących oddziałów PTP, wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec próby pozbawienia psychologów samorządu zawodowego. Równocześnie wystosował apel o wsparcie stanowiska PTP. W akcji tej współdziałał z dr Małgorzatą Toeplitz-Winiewską, członkiem Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, która przygotowała szczegółowe uwagi do projektu ustawy.

            W dyskusji członkowie Prezydium rozważali i sugerowali podjęcie współdziałania z Ministerstwem w dalszych pracach legislacyjnych nad nowym projektem. Uznali za potrzebne poszukiwanie możliwości wpływania na uzyskanie korzystniejszych rozwiązań. Podkreślali potrzebę aktywniejszych działań w komisjach sejmowych i w senacie oraz zorganizowania lobbingu, co także otworzyłoby szansę na wpłynięcie na ostateczny kształt nowej ustawy. W dyskusji przeważał sceptycyzm co do możliwości powołania samorządu zawodowego na zasadach ustalonych w ustawie z 2001 roku, rozważano jednak możliwość zwrócenia się z ewentualną skargą do rzecznika praw obywatelskich lub Trybunału Konstytucyjnego.

Zapoznaj się z dokumentami:

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku