Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Czasopisma
Wysłano dnia 20-12-2004 przez admin
PTP

Znajdziesz tutaj:

Przegląd Psychologiczny

Przegląd psychologiczny


Redaktor naczelny: Andrzej Sękowski
Adres redakcji: Aleje Racławickie 14, 20 - 950 Lublin
Warunki prenumeraty na rok 2006: Cena rocznika (4 zeszyty) 90 zł członkowie PTP, 100 zł inni oraz instytucje
Wpłaty na konto:" Przegląd Psychologiczny",
Zarząd główny PTP,
BANK PEKAO SA III Oddział w Lublinie
83 1240 2382 1111 0000 3926 1036

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Strona www Przeglądu Psychologicznego

 

 

Nowiny Psychologiczne

Zespół redakcyjny:

Anna Strzałkowska (redaktor naczelny).

Adres redakcji:

Biuro Zarządu Głównego PTP,
ul.Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

 

 

Warunki prenumeraty na rok 2010:

 Członkowie PTP 70 zł

 Instytucje i osoby nie należące do PTP 80 zł

 

 

 

 

Redakcja "Nowin Psychologicznych" przeprasza wszystkich Czytelników za opóźnienie w wydaniu rocznika 2009. Kolejne numery kwartalnika ukażą się w pierwszym kwartale 2010 roku.

 

 

Wpłaty na konto:"Nowiny 2010" , Zarząd Główny PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Przypominamy o koniecznej adnotacji na przekazie: "Przegląd Psychologiczny" lub "Nowiny 2009" oraz czytelnym podaniu nazwiska i adresu zamawiającego (często mamy problemy z odczytaniem tych informacji oraz określeniem celu wpłaty, co uniemożliwia sprawną realizację zamówień). Zamówienia numerów archiwalnych i pojedynczych bieżących:

Księgarnia Pracowni Testów PTP
tel.(22) 817-13-12, fax. (22) 831 08 72,
http://www.practest.com.pl/
Informacje dla autorówZawartość bieżących numerów

Rok 2009

Nowiny Psychologiczne numer 3-4/2009
 • Cierpienie psychiczne dziecka z perspektywy psychologa klinicznego
  Marina Zalewska ... 5
 • Zagadnienie cierpienia w kontekście psychologii klinicznej dziecka
  Anna Żak, Joanna Trosińska ... 13
 • Cierpienie dzieci rodziców rozwodzących się i rozwiedzionych
  Kinga Dutkiewicz, Dorota Noińska ... 25
 • Cierpienie dzieci alkoholików
  Karolina Moroz, Beata Choińska ... 37
 • Dziecko chore terminalnie jako osoba cierpiąca
  Katarzyna Siemiątkowska, Magdalena Trela ... 47
 • Cierpienie dziecka doznającego przemocy emocjonalnej
  Maria Kwiatek, Małgorzata Wiśniarska ... 55
 • Cierpienie dziecka doświadczającego przemocy fizycznej
  Irmina Teperek, Katarzyna Trędota ... 67
 • Zespołowa praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem
  Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz ... 79
 • Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej - ciekawy pomysł w nieciekawych czasach
  Halina Litniewska ... 101
 • Medytacja jako narzędzie resocjalizacji
  Urszula Wojciechowska-Budzikur ... 107
 • Czego możemy się nauczyć od Celsjusza? Przygotowanie danych w programie SPSS. Rekodowanie i sumowanie zmiennych oraz kategoryzacja wizualna
  Sylwia Bedyńska, Adriana Siemieniuk ... 111
 • Informacje PTP ... 125
 • Nowe książki ... 129
Nowiny Psychologiczne numer 2/2009
 • Stres i radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia od zakupów
  Nina Ogińska-Bulik ... 5
 • Rozrywka czy choroba? Gry hazardowe w świetle psychologii
  Bernadeta Lelonek ... 17
 • Czym jest uzależnienie od seksu i jak się przejawia?
  Monika Filarowska, Adrian Andrzej Ziółkowski ... 35
 • Schemat eksperymentalny i korelacyjny. Porównanie na przykładzie badań nad skutecznością psychoterapii
  Julia Otto, Sylwia Bedyńska ... 51
 • Psycholog jako biegły sądowy. Kompetencje i odpowiedzialność
  Małgorzata Toeplitz-Winiewska ... 65
 • Nowe książki ... 77

Nowiny Psychologiczne numer 1/2009
 • Co polscy psychologowie sądzą o testach?
  Aleksandra Jaworowska ... 5
 • Kto się boi ośmieszenia? O syndromie gelotofobii
  Anna Radomska ... 21
 • Jakim człowiekiem i jakim analitykiem był Wilfred Ruprecht Bion? Styl analityczny Biona
  Danuta Golec ... 43
 • SPSS czy STATISTICA? Który program statystyczny napisze pracę magisterską?
  Marta Koć-Januchta, Sylwia Bedyńska ... 55
 • Poradnik dla autorów. Wykorzystanie cudzych słów we własnym tekście
  Anna Strzałkowska ... 65
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 73
 • Nowe książki ... 75

Rok 2008

Nowiny Psychologiczne numer 4/2008
 • Wspomnienie o Profesor Antoninie Guryckiej
  Elżbieta Dryll ... 5
 • Wprowadzić dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świat relacji,
  porozumiewania się i myśli - model DIR/Floortime Stanleya I. Greenspana i Sereny Wieder
  Robert Wiktorowicz ... 9
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI). Studium przypadku
  Monika Biała ... 27
 • Choroba afektywna dwubiegunowa i jej związki z twórczością
  Jan Jędrzejczyk ... 41
 • Psych-net - psychologia w Internecie. Hippopotomonstrosesquipedaliophobia i inne przypadłości
  Adam Tarnowski ... 59
 • Poradnik dla autorów. O nadmiarze słów
  Anna Strzałkowska ... 65
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 71
 • Nowe książki ... 75

Nowiny Psychologiczne numer 3/2008
 • Studium osoby lub rodziny - inspiracje ideami systemowymi i narracyjnymi
  Szymon Chrząstowski ... 5
 • Terapia motywująca i terapia poznawczo-behawioralna jako specyficzne interwencje psychologiczne
  Iga Jaraczewska, Joanna Rutkowska ... 27
 • Metody badań
  Skala Pomiaru Prężności (SPP-25)
  Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński ... 39
 • Metaanaliza - spojrzenie z lotu ptaka
  Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka ... 57
 • Psych-net - psychologia w Internecie. Autyzm dziecięcy
  Adam Tarnowski ... 71
 • Recenzje
  Charles R. Figley i William P. Nash (red.). Combat stress injury: Theory, research, and management....
  Maja Lis-Turlejska ... 77
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 79
 • Nowe książki ... 85

Nowiny Psychologiczne numer 2/2008
 • Wrodzone wzorce zachowań więziotwórczych u dzieci autystycznych
  Hanna Olechnowicz ... 5
 • Umiejętność "przełączania się" między przeciwstawnymi emocjami - czyli jak działać efektywnie i dojrzale
  Kamila Wojdyło ... 17
 • Nieświadome emocje - deficyt, obrona czy samooszukiwanie?
  Lucyna Golińska ... 31
 • Nasilenie objawów depresyjnych u opiekunów osób z chorobą Alzheimera
  Agata Kudlik ... 45
 • Psychologia społeczności - prezentacja nurtu
  Dorota Kanafa-Chmielewska ... 63
 • Psych-net - psychologia w Internecie. Psychologia starzenia się
  Adam Tarnowski ... 69
 • Recenzje
  Maxie C. Maultsby, jr. Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 79
 • Nowe książki ... 81

Nowiny Psychologiczne numer 1/2008
 • Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z chorymi somatycznie. Przegląd literatury
  Małgorzata Adamczyk-Zientara ... 5
 • Dylematy etyczne związane z prowokacją dokonaną na łamach miesięcznika
  Charaktery Mateusz Gola ... 23
 • Zjawisko symulacji zaburzeń psychicznych w psychologicznej praktyce klinicznej
  Wojciech Imielski ... 31
 • Metody badań
  Modyfikacja Kwestionariusza Temperamentu (FCZ-KT) do badania osób niepełnosprawnych ruchowo
  Marta Biernacka, Adam Tarnowski, Bogdan Zawadzki ... 41
 • Psych-net - psychologia w Internecie. Neuropsychologia w Internecie
  Adam Tarnowski ... 57
 • Poradnik dla autorów
  Anna Strzałkowska ... 63
 • Recenzje
  Tedd Zeff Być nadwrażliwym i przetrwać
  Przemysław M. Kot ... 67
 • Informacje PTP ... 69
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 71
 • Nowe książki ... 72

Rok 2007

Nowiny Psychologiczne numer 4 / 2007
 • Skuteczna psychoterapia dwuipółletniej dziewczynki z zablokowanym rozwojem osobowym i prostym opóźnieniem rozwoju mowy
  Hanna Olechnowicz, Katarzyna Żdanuk... 5
 • Model integracyjny motywacji osiągnięć (MIMO)
  Kamila Wojdyło ... 25
 • Istota mobbingu – problemy związane z definiowaniem zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy
  Anna Skuzińska ... 47
 • Metody badań
  Kwestionariusz dla Rodziców. Samoopisowe badanie reprezentacji sprawowania opieki
  Monika Zielona-Jenek ... 65
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychologia społeczna w Sieci
  Adam Tarnowski ... 85
 • Recenzje
  Paweł Izdebski Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi
  Ewa Niemczyk ... 93
 • Nowe książki ... 98

Nowiny Psychologiczne numer 3 / 2007
 • Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji
  Joanna Lewczuk ... 5
 • Synestezja – przegląd badań i wyjaśnień teoretycznych
  Bartłomiej Wrzałka ... 33
 • Psychoneuroimmunologia – historia i przegląd obszarów badań
  Anna Nurzyńska, Magdalena Wasińska-Pokrywka ... 49
 • Przeżywanie radości – to, co dają metody psychoedukacyjne
  Ewa Sokołowska ... 63
 • Metody badań
  Pomiar podatności na zarażenie emocjonalne. Wstępna analiza własności psychometrycznych polskiej adaptacji Emotional Contagion Scale
  Monika Wróbel ... 69
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Wokół psychoterapii
  Adam Tarnowski ... 93
 • Informacja o powstaniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
  Anna Plichta ... 99
 • Recenzje
  Philip Zimbardo The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil
  Dorota Kanafa-Chmielewska ... 103
 • Nowe książki ... 109

Nowiny Psychologiczne numer 2 / 2007
 • Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ... 5
 • Relacje w rodzinie z dorastającym dzieckiem
  Grażyna Katra, Anna Czyżkowska ... 11
 • Psychiatria i koniec Holocaustu
  Andrzej Lis-Kujawski ... 29
 • Refleksje ze szkolenia terapeutów rodzinnych w Tavistock Clinic
  Szymon Chrząstowski ... 37
 • Prawne kompetencje psychologa upoważnionego
  Jerzy Sienicki ... 47  
 • Metody badań
  Dziecięca Skala Rozwojowa
  Aleksandra Jaworowska ... 57
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Zasoby Internetu dotyczące schizofrenii
  Adam Tarnowski ... 65
 • Sprawozdania
  Ścieżki rozwoju współczesnej psychoanalizy. Sprawozdanie z 45. Kongresu IPA „Remembering, repeating and working through”
  Katarzyna Schier ... 71
 • Recenzje
  Kinga Piber-Dąbrowska, Marzena Cypryańska i Małgorzata Wawrzyniak Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii
  Anna Strzałkowska ... 75
 • Informacje PTP ... 81
 • Nowe książki ... 85

Nowiny Psychologiczne numer 1 / 2007
 • Obraz ciała u dzieci – perspektywa rozwojowa
  Marta Wąs, Katarzyna Schier ... 5
 • Poczucie tożsamości oraz psychiczna reprezentacja rodziców i relacji rodzinnych u otyłych dzieci w wieku przedszkolnym
  Monika Misiec ... 21
 • Podobieństwo w zakresie cech Wielkiej Piątki jako kryterium wyboru partnera. Weryfikacja hipotezy Zygmunta Freuda
  Małgorzata Jędrasik-Styła ... 35
 • Przegląd badań dotyczących nieskuteczności klasycznego modelu CBT w terapii bulimii oraz propozycji jego modyfikacji
  Małgorzata Bielak, Teresa Chachulska ... 55
 • Inteligencja emocjonalna nauczycieli a typy zachowań i przeżyć w pracy
  Joanna Jaskólska, Małgorzata A. Basińska ... 65
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Czasopisma psychologiczne w sieci
  Adam Tarnowski ... 81
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 87
 • Nowe książki ... 91

Rok 2006

Nowiny Psychologiczne numer 4 / 2006
 • Wpływ zapachów na zachowania konsumenckie: czyżby wodzili nas za nos?
  Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far ... 5 
 • Pomiędzy kobiecością a męskością.
  Tożsamość osób transseksualnych
  Aneta Kawecka ... 23 
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  Jerzy Sienicki ... 37
 • Metody badań
  Testowanie poziomu funkcjonowania intelektualnego osób niewidomych i niedowidzących
  Maksymilian Bielecki ... 57 
 • Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona
  Andrzej Margasiński ... 69 
 • Psych-net – Psychologia w Internecie. Psychologia szkolna
  Adam Tarnowski ... 89 
 • Informacje PTP ... 97
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 101
 • Nowiny Psychologiczne polecają ... 107
 • Nowe książki ... 108
 
Nowiny Psychologiczne numer 3 / 2006
 • Uwarunkowania psychologicznej adaptacji ojca do problemów rozwojowych dziecka. Przegląd literatury
  Robert Wiktorowicz ... 5
 • Zjawisko powstawania i utrzymywania się bólu przewlekłego oraz znaczenie metod psychologicznych w kontroli i leczeniu bólu przewlekłego na przykładzie terapii poznawczo-behawioralnej
  Monika Rybak ... 21
 • Podejście transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej
  Szymon Chrząstowski ... 39
 • Perspektywy sztucznej inteligencji w świetle przypadku Elliota
  Bronisław Pohoryles ... 53
 • Horoskopy gazetowe – konstrukcja paradoksu
  Ewa Marta Dryll ... 67
 • Metody badań
 • Recenzja polskiej edycji testu Osobowości i Zainteresowań (test O-Z) E. Mitteneckera i W. Tomana (wersja pełna)
  Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska ... 85
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Testy psychologiczne w Internecie – psychozabawa czy źródło wiedzy
  Adam Tarnowski ... 95
 • Recenzje ... 105
 • Nowe książki ... 109
 
 
Nowiny Psychologiczne numer 2 / 2006
 • Czy osobowość sprzyja etiopatogenezie chorób?
  Nowe kierunki badań – osobowość typu D
  Nina Ogińska-Bulik ... 5
 • Osobowość pracoholiczna: właściwości i mechanizmy regulacyjne
  Kamila Wojdyło ... 23
 • Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji. Jak uśmierzyć fantomowy ból wirtualnym lustrem?
  Maciej Sierzpowski ... 37
 • Promocja farmaceutyków a przekonania i zachowania zdrowotne – rozważania z punktu widzenia promocji zdrowia
  Barbara Jacennik ... 51
 • Metody badań
  UMACL – Przymiotnikowa Skala Nastroju Geralda Matthewsa, A. Grahama Chamberlaina i Dylana M. Jonesa. Recenzja polskiej adaptacji testu
  Magdalena Nowicka ... 61
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychologia sportu
  Adam Tarnowski ... 75
 • Sprawozdania
  Sprawozdanie z 20. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia
  Magdalena Łazarewic z ... 81
 • Sprawozdanie z Konferencji Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej
  Małgorzata Kiersznicka ... 85
 • Recenzje ... 89
 • Nowe książki ... 93
 
Nowiny Psychologiczne numer 1 / 2006
 • Realizacja ustawy o zawodzie psychologa – stan obecny, zadania, wyzwania, problemy
  Rozmowa z Małgorzatą Toeplitz-Winiewską, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Robert Wiktorowicz ... 5
 • Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa?
  Richard Gonzalez , Małgorzata Siarkiewicz ... 15
 • Koncepcja „wypracowanej ufności”. Teoria więzi a możliwości przepracowania trudnych dziecięcych doświadczeń
  Agnieszka Łączyńska ... 27
 • Wywiad motywujący Millera i Rollnicka – koncepcja, zastosowania i ograniczenia
  Jan Chodkiewicz ... 37
 • Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach współpartnera i dzieci
  Lucyna Golińska ... 47
 • Komunikacja interpersonalna pomiędzy lekarzem a pacjentem w stanie terminalnym
  Magdalena
  Łazarewicz ... 57
 • Psych-net — psychologia w Internecie. Złudzenia wzrokowe
  Adam Tarnowski ... 75
 • Sprawozdania
  Sprawozdanie z sesji neuropsychologicznej III Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego „Postępy w naukach biomedycznych i medycynie”
  Agnieszka Gumieniuk, Marcin Nazaruk ... 83
 • Recenzje ... 87
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 95
 • Nowiny Psychologiczne polecają ... 101

Rok 2005

Nowiny Psychologiczne numer 4 / 2005

 • Dzieci i marzenia – ericksonowska terapia rodzin
  Jacek Pec ... 5
 • Prosto do celu – psychoterapia ośmioletniego dziecka z moczeniem nocnym
  Jolanta Berezowska ... 9
 • Pierwsze kroki w terapii rodziny z problemem wykorzystania seksualnego
  Mirosław Ćwiek ... 14
 • Na rozstaju dróg – terapia rodzinna pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego
  Andrzej Jabłoński ... 21
 • Znaleźć swój czas
  Maria Marquardt, Małgorzata Skubacz ... 27
 • „Trochę mniej jej nie lubię” – akceptacja choroby przewlekłej
  Aleksandra Nowak ... 35
 • Róża kwitnie nawet wtedy, kiedy nikt na nią nie patrzy. Opis terapii rodzinnej pacjentki z problemem nadwagi
  Małgorzata Skubacz ... 40
 • Siła, granice i odpowiedzialność w rodzinie
  Katarzyna Szymańska ... 45
 • A jutro w szkole jest dyskoteka... – historia jednej sesji. Łączenie podejść M. Feldenkraisa i M. Ericksona na przykładzie pacjentki z objawami silnego bólu pourazowego
  Iwona Woźniakowska ... 50
 • Jak ukoić wiatr
  Aleksandra Zawrzel ... 54
 • Pytania cyrkularne w systemowej terapii rodzin
  Barbara Tryjarska ... 61
 • Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych
  Kamila Wojdyło ... 71
 • Nowe trendy w zastosowaniu psychologii zdrowia
  Joanna Chylińska ... 85
 • Niektóre uwarunkowania i konsekwencje decyzji o zmianie własnego wyglądu
  Małgorzata Turbiarz ... 95
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychologia na wesoło
  Adam Tarnowski ... 113


Nowiny Psychologiczne numer 3 / 2005

 • Wybrane poznawcze modele rozwoju i utrzymywania się objawów zaburzenia po stresie traumatycznym
  Małgorzata Dragan ... 5
 • Struktura osobowości pacjentek depresyjnych
  Agnieszka Tomczak-Witych ... 19
 • Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS) - przydatność diagnozy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska
  Alicja Czerederecka ... 31
 • Style uczenia się – przegląd zagadnienia
  Ewa Czerniawska ... 43
 • Charakterystyka aktywności strategicznej a efekty samoregulowanego uczenia się motorycznego
  Halina Guła-Kubiszewska ... 65
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychologia i bezpieczeństwo ruchu
  Adam Tarnowski ... 83


Nowiny Psychologiczne numer 2 / 2005

 • Zmiany w polskiej rodzinie w latach 1989-2003 z perspektywy jej sytuacji prawnej
  Alicja Czerederecka, Józef K. Gierowski ... 5
 • Choroba sieroca i autyzm. Terapia interakcji wiążących jako współprzeżywanie i obopólna gratyfikacja dziecka i dorosłego
  Hanna Olechnowicz ... 29
 • Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej
  Diana Senator ... 51
 • Kiedy węch i pamięć węchowa zawodzą?
  Joanna Maria Czerniawska-Far, Ewa Czerniawska ... 67
 • Samoocena jawna i utajona: model dwuskładnikowy
  Marta Irena Porębiak ... 93
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Nauki poznawcze, czyli kognitywistyka
  Adam Tarnowski ... 107
 • Recenzje ... 113
 • Informacje PTP ... 117
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 119


Nowiny Psychologiczne numer 1 / 2005

 • Wczesnodziecięca trauma relacyjna
  Diana Senator ... 5
 • Efekt Mozarta. Czyżby wiele hałasu o nic?
  Bartłomiej Perczak, Ewa Czerniawska ... 25
 • Standardy kształcenia psychologów klinicznych w USA
  Aneta Miękisz, Maja Lis-Turlejska ... 57
 • Opinia na temat nowej matury z języka polskiego
  Marta Ługowska ... 69
 • Psych-net – psychologia w Internecie. ADHD w Internecie
  Adam Tarnowski ... 87
 • Sprawozdania ... 93
 • Nowiny Psychologiczne polecają ... 97

Rok 2004

Nowiny Psychologiczne numer 4 / 2004

 • Przedziałowe dążenie do celu
  Grażyna Wieczorkowska, Małgorzata Siarkiewicz ... 5
 • Skala pomiaru rozbieżności Ja (SkRAP) — konstrukcja narzędzia oraz wstępna charakterystyka psychometryczna
  Kamila Wojdyło ... 27
 • Diagnostyczność Testu Figury Złożonej Reya-Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową
  Katarzyna Gruszczyńska ... 47
 • Regulacja emocji u osób chorujących na astmę oskrzelową
  Kamila Binkiewicz, Katarzyna Schier ... 63
 • Psychologiczne problemy rodziców dziewcząt z zespołem Turnera
  Milena Gracka-Tomaszewska, Joanna Radoszewska ... 77
 • Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji
  Karolina Malińska ... 85
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Pamięć i zaburzenia pamięci
  Adam Tarnowski ... 93
 • Recenzje ... 99
 • Informacje PTP ... 105
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 107


Nowiny Psychologiczne numer 3 / 2004

 • Zaburzenia kontroli procesu jedzenia: rola przedziałowości
  Grażyna Wieczorkowska, Izabella Bednarczyk ... 5
 • Psychodermatologia – nowe wyzwanie dla psychologii
  Joanna Miniszewska, Jan Chodkiewicz, Anna Zalewska ... 21
 • Wpływ muzyki na wybrane aspekty funkcjonowania człowieka
  Anna Wasiela ... 31
 • Psychiczne uwarunkowania funkcjonowania społecznego chorych z zespołem Turnera
  Joanna Radoszewska, Milena Gracka-Tomaszewska ... 45
 • Wpływ wsparcia społecznego na utrzymanie aktywności fizycznej
  Magdalena Mazurkiewicz ... 59
 • Rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych wśród więźniów osadzonych w zakładach karnych
  Ewelina Kaczmarczyk ... 73
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychoanaliza w Sieci
 • Adam Tarnowski ... 89
 • Recenzje ... 95


Nowiny Psychologiczne numer 2 / 2004

 • Internet – nowa technika badań w psychologii
  Kamil Henne ... 5
 • Koncepcja symbolizacji Hanny Segal
  Maciej Musiał ... 31
 • Zjawisko konwersji w ujęciu psychoanalitycznym
  Joanna Masajło ... 39
 • Pracoholizm – rozważania nad osobowościowymi wyznacznikami obsesji pracy
  Kamila Wojdyło ... 55
 • Wpływ muzyki uspokajającej i pobudzającej na wyniki w teście koncentracji uwagi u ekstrawertyków i introwertyków
  Anna Wasiela ... 77
 • Psych-net – psychologia w Internecie. Psychologia z czterech stron świata
  Adam Tarnowski ... 91
 • Sprawozdania ... 97
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 103


Nowiny Psychologiczne numer 1 / 2004

 • Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu
  Joanna Czarnota-Bojarska, Marta Łada... 5
 • Czy neurolingwistyczna psychoterapia jest efektywna?
  Martina Genser-Medlitsch, Peter Schütz... 23
 • Pacjent - podmiot leczenia w psychoterapii na przykładzie logoterapii i nooterapii
  Daniel Mikułowicz, Paweł Sala, Witold Simon... 49
 • Zastosowanie technik psychologicznych w sporcie na przykładzie wspinaczki skalnej
  Andrzej Lis-Kujawski... 57
 • Z choroby do zdrowia - rytuał przejścia. Doświadczenia pacjentów leczonych metodą ablacji z powodu zaburzeń rytmu serca
  Agnieszka Maryniak... 71
 • Nadzwyczajna pamięć (część piąta). Implikacje dla teorii i praktyki
  Ewa Czerniawska... 77
 • Psych-net - psychologia w Internecie
  Adam Tarnowski... 89
 • Recenzje... 95
 • Informacje PTP... 101
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach... 105

Rok 2003

Nowiny Psychologiczne numer 1 / 2003

 • Między życiem a śmiercią - problem psychicznej i fizycznej separacji od rodzica
  Marina Zalewska ... 5
 • Stres traumatyczny związany z pracą zawodową: wsparcie społeczne a konsekwencje traumy
  Aleksandra Łuszczyńska ... 15
 • Wsparcie społeczne i nasilenie symptomów PTSD u mieszkańców terenów dotkniętych powodzią w 1997 roku
  Katarzyna Michałowska-Zinken ... 29
 • Zjawisko wysycania się znaczeń - przegląd badań
  Katarzyna Prochwicz ... 49
 • Nadzwyczajna pamięć (część pierwsza). Wczesne badania naukowe nad rachmistrzami pamięciowymi i zapamiętywaniem materiału liczbowego
  Ewa Czerniawska ... 65
 • Psych-net - psychologia w Internecie
  Adam Tarnowski ... 79
 • Recenzje ... 89
 • Informacje PTP ... 93
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 97


Nowiny Psychologiczne numer 2 / 2003

 • Samoutrudnianie a umiejętności społeczne - próba poszerzenia zakresu koncepcji S. Berglasa i E. Jonesa
  Agata Sierota ... 5
 • Odmowa jako istota życia osób z anoreksją i ich rodzin
  Ewa Paszkiewicz ... 15
 • Nie samym mlekiem żyje niemowlę. Wyniki psychoanalitycznych badań nad niemowlętami
  Anna Sidor ... 21
 • Neuro-lingwistyczne programowanie - mity i fakty
  Benedykt Krzysztof Peczko ... 37
 • Przeciwko "sekretnej psychoterapii" - postmodernizm w psychoterapii
  Szymon Chrząstowski ... 59
 • Nadzwyczajna pamięć (część druga). Pamięć, która nie przestaje zadziwiać - przypadek Szereszewskiego
  Ewa Czerniawska ... 71
 • Internetowe podyplomowe studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim
  Grażyna Wieczorkowska ... 87
 • Psych-net - psychologia w Internecie
  Adam Tarnowski ... 97
 • Recenzje ... 105
 • Komunikaty ... 109


Nowiny Psychologiczne numer 3 / 2003

 • Relacje matka - córka w ujęciu psychoanalizy
  Dorota Szewc ... 5
 • Problem otyłości w psychologii klinicznej
  Joanna Radoszewska ... 23
 • Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań
  Kamila Wojdyło ... 33
 • Tolerancja wobec osoby czy wobec jej czynu? Propozycja narzędzia do pomiaru tolerancji wobec zachowań
  Irena Dzwonkowska ... 51
 • Skuteczność reklam posługujących się stereotypowymi bądź łamiącymi stereotyp płci wizerunkami kobiet i mężczyzn
  Magdalena Zawisza, Anna Maria Zawadzka ... 63
 • Nadzwyczajna pamięć (część trzecia). Mnemoniści i badania nad ekspertami
  Ewa Czerniawska ... 81
 • Psych-net - psychologia w Internecie
  Adam Tarnowski ... 97
 • Informacje o konferencjach i szkoleniach ... 103
 • Informacje PTP ... 106
 • Nowiny Psychologiczne polecają ... 107


Nowiny Psychologiczne numer 4 / 2003

 • Komunikacja między małżonkami niezadowolonymi ze związku
  Barbara Tryjarska... 5
 • Kwestionariusz do badania strategii rozwiązywania konfliktów w parze małżeńskiej
  Olga Kriegelewicz... 15
 • Poczucie koherencji a zadowolenie z życia w różnych jego fazach
  Lucyna Golińska... 33
 • Skumulowana trauma uchodźców wojennych z Kosowa
  Wanda Badura-Madej, Ewa Lipska, Jadwiga Piątek... 47
 • Czy ja już tego kiedyś nie widziałem? Doświadczenie déja vu w świetle danych empirycznych i koncepcji teoretycznych
  Hubert Suszek... 59
 • Nadzwyczajna pamięć (część czwarta). Badania Johna Wildinga i Elizabeth Valentine
  Ewa Czerniawska... 73
 • Od chorei do tańców w kręgu -- terapeutyczne i duchowe wymiary tańca
  Zuzanna Pędzich... 87
 • Psych-net - psychologia w Internecie
  Adam Tarnowski... 93
 • Sprawozdania... 99
 • Recenzje... 105

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku