Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Zjazdy: 2007-10-24 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 1
Wysłano dnia 24-10-2007 przez admin
Zjazdy naukowe

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Poznań 24-27 września 2008

Komunikat 1W imieniu Zarządu Głównego naszego Towarzystwa z przyjemnością informujemy, że XXXIII Zjazd Naukowy PTP odbędzie się w dniach 24 - 27 września 2008 roku w Poznaniu. Organizatorem Zjazdu jest Zarząd Oddziału PTP w Poznaniu przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest mgr Alicja Smelkowska-Zdziabek.

XXXIII Zjazd Naukowy PTP zostanie zorganizowany pod hasłem:

„Żyć godnie…”

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Helena Sęk z Instytutu Psychologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sympozja, sesje plakatowe czy dyskusje panelowe powinny mieć interdyscyplinarny charakter, czyli skupiać autorów wystąpień z różnych dziedzin psychologii. Proponujemy także, aby w danej formie organizacyjnej występowały osoby z różnych ośrodków naukowych i/lub praktycznych. Taka organizacja Zjazdu pozwoli na autentyczną wymianę koncepcji i doświadczeń.

Przewidujemy ponadto takie formy prezentacji jak: wykłady plenarne zaproszonych gości polskich i zagranicznych, dyskusje panelowe, sympozja, warsztaty, wystawy.

Zachęcamy do proponowania własnych tematów, podejmowania organizacji sympozjów, sesji plakatowych, warsztatów, dyskusji panelowych. Liczymy na Państwa uczestnictwo w Zjeździe.

W trakcie Zjazdu odbędzie się także uroczysta sesja z okazji 100-lecia PTP, oraz po raz pierwszy nastąpi wręczenie Nagrody Naukowej PTP im. Profesora Tadeusza Tomaszewskiego.

Tytuły wykładów plenarnych i dyskusji panelowych zostaną podane po zatwierdzaniu przez Komitet Programowy Zjazdu.

Zgłoszenia wystąpień prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2007. Informacje na temat XXXIII Zjazdu PTP oraz formularze zgłoszeń będą dostępne są na stronie internetowej Zjazdu, która zostanie uruchomiona około 1 listopada 2007r. Link do strony internetowej Zjazdu zostanie podany na stronie Instytutu Psychologii UAM oraz stronie PTP.

Organizatorzy Zjazdu zapewniają nie tylko naukowe wzbogacanie się wzajemne uczestników, ale także szeroką ofertę możliwości uczestniczenia w zdarzeniach artystycznych i towarzyskich.

Kolejne komunikaty będą rozsyłane do osób, które zgłoszą uczestnictwo w Zjeździe oraz będą umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa oraz Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

Z pozdrowieniami
Za Komitety Programowy i Organizacyjny

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
dr hab. Elżbieta Hornowska
Mgr Alicja Smelkowska-Zdziabek

Skład Komitetu Programowego:

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński

Przewodniczący Komitetu Programowego

Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

V-ce Przewodniczący KP

Prof. dr hab. Dariusz Doliński

Przewodniczący KNP PAN

Mgr Joanna Słapińska

Sekretarz

Mgr Katarzyna Ziółkowska

II Sekretarz

Prof. dr hab. Augustyn Bańka

UAM, Poznań

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

UG, Gdańsk

Mgr Tadeusz Bratos

Przew.Stow.Psych.Transp.

Prof. dr hab. Anna Brzezińska

UAM, Poznań

Prof. dr hab. Czesław Czabała

IPiN, Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski

KUL, Lublin, ZG PTP

Prof. dr hab. Janusz Czapiński

WFiZ, Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Rektor SWPS, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz Grzelak

UW, Warszawa

Dr Łukasz Kaczmarek

UAM, Poznań

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

AWF, Poznań

Prof. UJ dr hab. Maria Kielar-Turska

UJ, Kraków

Prof. dr hab. Władysław Łosiak

UJ, Kraków

Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

SWPS, Sopot

Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda

SWPS, Warszawa, ZG PTP

Prof. UJ dr hab. Adam Niemczyński

WSFiZ Warszawa, Przewodniczący PTP

Prof. dr hab. Roman Ossowski

UKW, Bydgoszcz

Prof. dr hab. Piotr Oleś

KUL, Lublin

Prof. UWr dr hab. Maria Straś-Romanowska

UWr, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski

UM, Poznań

Prof. dr hab. Helena Sęk

UAM, Poznań

Prof. UAM dr hab. Lidia Cierpiałkowska

UAM, Poznań

Dr hab. Zbigniew Spendel

UŚl, Katowice

Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose

UŚl, Katowice

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

UW, ZG PTP, Warszawa

Dr Tadeusz Zysk

Prezes Wyd. Zysk I S-ka

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Alicja Smelkowska-Zdziabek

Przewodnicząca Komitetu

Katarzyna Palus

Sekretarz

Beata Arcimowicz

II Sekretarz

Katarzyna Balcerkiewicz

 

Anna Cierpiałkowska

 

Hanna Janowicz

 

dr Katarzyna Kaliszewska

IP UAM, Poznań

Jarosław Kamiński

 

Piotr Kielar

 

Wiesława Machalica

 

Magda Rosada

 

Małgorzata Rybarczyk

 

Emilia Soroko  IP UAM, Poznań

 

dr Michał Ziarko

IP UAM, Poznań

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

 

 

Pokrewne linki
· Więcej o Zjazdy naukowe


Najczęściej czytany tekst o Zjazdy naukowe:
2007-10-24 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 1

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku