Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - program sesji naukowej
Wysłano dnia 14-10-2007 przez admin
PTP

100 LAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

SESJA NAUKOWA

27 października 2007 roku  w godzinach 11.00–16.30

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski

Program:
11.00−11.30  Otwarcie
11.30−13.30  Wykłady
  

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Narodziny i wczesne lata Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Stan świadomości psychometrycznej polskich psychologów przed rokiem 1939

prof. dr hab. Jan Strelau
Miejsce polskich psychologów w psychologii światowej: od Juliana Ochorowicza do początków XXI stulecia

dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. SWPS
Pomoc osobie cierpiącej jako zadanie psychologii poszukiwanie integracji
nurtów psychoterapii

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wykonywanie zawodu psychologa – aspekty prawne i etyczne

prof. dr hab. Janusz Reykowski
Psycholog wobec problemów współczesnego świata

prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych


13.30−14.30  Poczęstunek w Sali Złotej 
14.30−16.30  Dyskusja okrągłego stołu   

Temat dyskusji:    Przyszłość Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Moderator: dr hab. Adam Niemczyński, prof. SWFiZ,  Przewodniczący PTP

Współorganizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku