Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - wprowadzenie do dyskusji
Wysłano dnia 14-10-2007 przez admin
PTP

Wprowadzenie do dyskusji o przyszłości PTP

Adam Niemczyński 

            Po głębokim namyśle i rozważeniu wielu wariantów, jakie mi się nasunęły do tego by zaproponować kwestie do naszej dyskusji, doszedłem do wniosku, ze nie ma ważniejszej kwestii dla przyszłości PTP, jak pytanie o samorządność zawodową psychologów. Dlatego tez pragnę właśnie zaprosić do dyskusji na ten temat. Nie wyklucza to - rzecz jasna - innych tematów, jakie zechcieliby uczestnicy poruszyć.

            Na trzy powody skupienia się na kwestii samorządności psychologów pragnę zwrócić uwagę. Po pierwsze, PTP praktycznie od zawsze ma w swej istocie powołanie do tego, aby zadbać o status zawodu psychologa - w aspekcie zarówno badań i teorii jak i zastosowań i praktyki w społeczeństwie. I zawsze tak priorytetowo te sprawę traktowało i powinno nadal traktować. Po drugie, starania ostatnich kilkunastu lat o przychylność władz RP dla ustawowego zagwarantowania samorządności psychologów przyniosły dotychczas bardzo połowiczne rezultaty w praktyce pomimo wysiłków środowiska i PTP w szczególności.       Po trzecie, zmiany w środowisku psychologów w ostatnich kilkunastu latach (nowe uczelnie kształcące magistrów, olbrzymi wzrost liczby absolwentów, pluralizm organizacyjny psychologów) spowodowały powstanie nowej sytuacji, która domaga się nowych rozwiązań strategicznych, by cel od dawna istniejący dało się zrealizować. Wydaje się, ze PTP musi w tej sytuacji mozolnie negocjować w środowisku i budować consensus dla kooperatywnych działań, a zatem pojawia się potrzeba działania na rzecz przygotowania się środowiska polskich psychologów do samorządności, wcale nie kłócąca się z negocjowaniem z władzami państwowymi korzystnych rozwiązań prawnych.

Proponuję zatem odbyć naszą dyskusję wokół podanych wyżej powodów. Jak postępować powinno PTP w obecnej sytuacji? Jakie są powody nieskuteczności oparcia się po prostu na ustawowych rozwiązaniach? Czy droga pozarządowych działań z kooperacją wszystkich zainteresowanych podmiotów (uczelni i stowarzyszeń) nie powinna stać się głównym kierunkiem działań? Czy PTP stać na to, by poprowadzić i skoordynować te wysiłki? Na kogo PTP może liczyć w takim przedsięwzięciu? Mamy dwie godziny na dyskusję. Z natury rzeczy będzie to jej co najwyżej początek. Od teraz do Zjazdu w Poznaniu możemy zakreślić czas na zbudowanie ewentualnie dobrej strategii na rzecz samorządności psychologów w naszym kraju.

Zgromadzonych dzisiaj proszę o złożenie do protokołu swoich głosów, jeśli nie pomieścimy w naszym czasie dwóch godzin teraz wszystkich głosów.

Wrzesień 2007

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku