Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - jak powstało PTP
Wysłano dnia 14-10-2007 przez admin
PTP

Jak powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne

  1. Rok 1907 jest oficjalną datą powołania do życia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wcześniej nieliczni jeszcze polscy  psychologowie uczestniczyli  w życiu naukowym w zakładanych przez siebie sekcjach psychologicznych w ramach Polskiego Towarzystwa  Lekarskiego (1891) oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego działającego od roku 1904 we Lwowie.
  2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne było pierwszym polskim towarzystwem naukowym, w którego nazwie pojawiło się po raz  pierwszy słowo “psychologiczne” i które miało się zajmować wyłącznie psychologią. Jego inicjatorem, twórcą i przewodniczącym aż do śmierci był doktor filozofii Władysław Weryho (1868-1916). W dniu 17 maja 1907 roku w sali “Uranii” na  ulicy Brackiej 18 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie,  na którym Władysław Weryho tak przedstawiał cele i zadania nowo  zawiązującego się towarzystwa: “Biblioteka, czytelnia pism  [psychologicznych] i posiedzenia naukowe — oto rzeczy, o których  trzeba pomyśleć na samym początku. Następnym zadaniem Towarzystwa  będzie założenie pracowni psychologicznej. (...) Możliwą (...) jest rzeczą, że powstaną z czasem sekcje: pedagogiczna,  psychiatryczna, psychologii zwierząt, psychologii sztuk pięknych,  psychologii zeznań itd. (...) W miarę rozwoju Towarzystwo będzie zmuszone pomyśleć o własnym wydawnictwie (...)”.
  3. Opublikowany w tym samym roku statut Towarzystwa wprowadza oficjalnie jego nazwę: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz jego cel: naukowe badanie zjawisk psychicznych we wszystkich zakresach psychologii. Swoją działalnością PTP obejmowało Królestwo  Polskie, w którego obrębie miało prawo otwierania oddziałów.  Członkami PTP mogły być “wszystkie osoby pełnoletnie obojga  płci” rekomendowane przez dwóch członków Towarzystwa i balotowane przez Zarząd Towarzystwa mający siedzibę w Warszawie. W jego skład wchodziło pięciu członków oraz dwóch zastępców wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie członków  Oddziału PTP wybierało również Zarząd Oddziału składający się z co najmniej trzech członków oraz jednego zastępcy przewodniczącego Oddziału.
  4. Przy okazji zmiany Statutu PTP w roku 1918 rozszerzono zadanie Towarzystwa na “badanie zagadnień psychologii i filozofii”, sankcjonując w ten sposób wciąż obecną w jego działalności naukowej problematykę filozoficzną.
  5. W roku 1927 doszło do połączenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z założonym w roku 1915 przez Władysława Weryhę Warszawskim Instytutem Filozoficznym, w wyniku którego powstało Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne.  W jego ramach utworzono Sekcję  Psychologiczną, która skoncentrowała się na działalności odczytowej na terenie Warszawy.
  6. Żadne z powołanych do życia przed II Wojną Światową  towarzystw psychologicznych nie miało zasięgu ogólnopolskiego.  Dopiero w dniu 3 maja 1948 roku na odbywającym się w Poznaniu zjeździe założycielskim doszło do powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego nazwa obejmowała już obszar całej Polski.

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Instytut Psychologii UAM

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku