Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Marzenna Kucińska
Wysłano dnia 14-11-2007 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Marzenna Kucinska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1992  nr 1639/123845/92
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: mgr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): psycholog, Instytut Psychologii Zdrowia
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia indywidualna i grupowa, uczenie umiejętności psychologicznych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1994
  - oddział: warszawski
  - pełnione funkcje: przewodnicząca oddziału od 2002 -2008; sędzia i sekretarz sądu koleżeńskiego I Instancji 2001-2007; skarbnik ZG PTP 2007
  - obszary działalności: prowadzenie szkoleń
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Skarbnik, projekt MiM
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener PTP, psychoterapeuta PTTPB nr 25
 8. Kontakt e-mail:
  marzennakucinska@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku