Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Basińska
Wysłano dnia 14-11-2007 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Beata Basińska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): adiunkt w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Stres zawodowy i jego konsekwencje, psychologia pracy, ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2002
  - oddział: Gdański
  - pełnione funkcje: wiceprzewodnicząca oddziału (2006-), skarbnik oddziału (2003-06), Sąd Koleżeński I Instancji (2004-06)
  - obszary działalności: sekcja psychologii zdrowia
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  opracowanie i wdrożenie integracyjnego systemu informacji i komunikacji
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Psycholog kliniczny I stopnia (GD 34)
 7. Kontakt e-mail:
  bbas@pg.gda.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  www.pg.gda.pl/~bbas

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku