Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 2. Krótki życiorys:
  •  rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969 r.
  • nazwa uczelni: Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Polskie Towarzystwo Psychologiczne
   Wydział Psychologii UW
   Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


 1. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia sądowa:- problematyka przestępczości nieletnich, agresja, agresywność problematyka etyki zawodowej psychologów.
 2. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1969 r.
  - oddział: Warszawa
  - pełnione funkcje: członek Prezydium ZG PTP od 1986, sekretarz Generalny ZG PTP od 1989, przewodnicząca PTP od 1992
  - obszary działalności: Zarząd Główny, sekcja psychologii sądowej
 3. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Kierowanie całością prac Towarzystwa , ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu tzn. ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, rozporządzenia dotyczące psychologów, standardy psychologicznych świadczeń zdrowotnych.
 4. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ISRA
 5. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  -----
 6. Kontakt e-mail:
  ptp@psych.uw.edu.pl
 7. Dodatkowe informacje:
  Moje hobby to praca w ogrodzie i podróże.

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku