Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Wiesława Machalica
Wysłano dnia 22-11-2007 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Wiesława Machalica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1974 rok; Nr 2832
  • nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”- dyrektor
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - treningi i warsztaty psychologiczne dla dorosłych - rozwój umiejętności psychospołecznych, oraz kompetencji osobistych.
  -szkolenia, psychoedukacja – dla dorosłych z różnych grup zawodowych.
  - socjoterapia ,
  -zarządzanie zespołem
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1976
  - oddział: od roku 1992 –Poznań (wcześniej –Szczecin)
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału w 3 kadencjach, aktualnie (od 2006 )zastępca Przewodniczącego Oddziału.
  - obszary działalności: Członek Komitetu Organizacyjnego 33 Zjazdu PTP w 2008 w Poznaniu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  1. Przewodnicząca Komisji ds rekomendacji placówek
  2. Członek Zarządu Sekcji Treningu Grupowego
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  1. Rekomendacja : trener II stopnia rekomendowany przez PTP ( 1994),
  2. Certyfikat : terapeuta-praktyk NLP – The American Society of NLP Bandler & Associates(1994)
  3. specjalizacja w zakresie pomocy społecznej (2001)
  4. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ( wpis na listę ekspertów dokonany przez Ministra Edukacji Narodowej – od roku 2001)
  5. nauczyciel dyplomowany ( od 2001)
 8. Kontakt e-mail:
  wiema2@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku