Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Samorząd: 2007-12-01 Samorząd w województwie podlaskim
Wysłano dnia 13-12-2007 przez admin
Samorząd Zawodowy Psychologów

Konieczność wydawania zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu psychologa była główną przyczyną powstania Regionalnego Samorządu Zawodowego Psychologów w województwie podlaskim. Dokument był wymagany przez pracodawców, którzy kierowali się wytycznymi Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Inicjatywę tutejszych psychologów wsparła dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, która zaproponowała spotkanie przedstawicieli różnych ugrupowań zrzeszających psychologów w regionie.

W dniu 16 lutego 2007 roku spotkali się przedstawiciele:

  • Oddziału Białostockiego PTP,
  • Stowarzyszenia Psychologów Transportu,
  • Konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej,
  • Psycholog zajmujący się terapią uzależnień.

Spośród uczestników spotkania wyłoniono pięcioosobowy Regionalny Komitet Organizacyjny Izb Psychologów Województwa Podlaskiego. Komitet dysponował listami psychologów, będących członkami w/w grup zawodowych, a Białostocki Oddział PTP miał zgromadzonych kilkadziesiąt wypełnionych druków „Zgłoszenie do wpisu na listę samorządu zawodowego”, składanych przez psychologów. Dane te stały się bazą do sporządzenia wykazu psychologów z naszego regionu. Na liście znalazło się 250 osób.

Regionalny Komitet Organizacyjny Izb Psychologów, po ustaleniu daty i miejsca I Regionalnego Zjazdu Samorządu Zawodowego Psychologów, wysłał zaproszenia na ten Zjazd. W treści zaproszenia zamieszczono też apel, aby powiadomić o Zjeździe tych psychologów, którzy nie znaleźli się w bazie danych.

Pierwszy Regionalny Zjazd Samorządu Zawodowego Psychologów odbył się 21 kwietnia 2007. Na Zjazd przybyła połowa zaproszonych osób (129 osób). Przewodniczącą była dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, która bardzo sprawnie poprowadziła wybory do Władz Samorządu. Dzięki jej pomocy wybory zakończono po czterech godzinach.

Rada Regionalna składa się z siedmiu osób. Większość z nich to członkowie Białostockiego Oddziału PTP. Przewodniczącą Regionalnej Rady Województwa Podlaskiego jest Małgorzata Frąś, psycholog kliniczny, zatrudniona w Białostockim Centrum Onkologii (telefon 085 6646 824).

Pokrewne linki
· Więcej o Samorząd Zawodowy Psychologów


Najczęściej czytany tekst o Samorząd Zawodowy Psychologów:
Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku