Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Jerzy Mellibruda
Wysłano dnia 14-12-2007 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Jerzy Mellibruda
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969
  • nazwa uczelni: UNIWESYTET JAGIELLOŃSKI
  • stopień naukowy: dr hab. prof. SWPS
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. kierownik katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS
   2. dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS
   3. dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, nauczanie psychologii klinicznej, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania, psychologia i terapia uzależnienia, prowadzenie treningu psychologicznego, opracowywanie i weryfikacja koncepcji i metod psychoterapii, psychologia zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1980
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: sekretarz ZG, przewodniczący ZG PTP (3 kadencje),  wiceprzewodniczący ZG PTP, członek Prezydium ZG PTP
  - obszary działalności:
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  -----
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Specjalista II stopnia psychologii klinicznej
  - Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  - Europejski certyfikat Psychoterapeuty EAPP
  - Licencjonowany trener i superwizora treningu PTP
 7. Kontakt e-mail:
  jurekm@onet.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  -----
 9. Wybrane publikacje:
  • Poszukiwanie samego siebie, (2000). Warszawa
  • JA-TY-MY psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, (2001), Warszawa
  • Terapia Gestalt. (1976) w; Materiały do nauczania psychologii. Seria IV.tom 5.PWN.
  • Zastosowanie treningu interpersonalnego w procesie szkolenia psychologów.,(1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Psychoterapia i rozwój osobowości u osób w wieku od 16 do 30 r.ż. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Teoria i praktyka terapii Gestalt. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Możliwości rozwoju osobistego, (1987) Warszawa. PTP.
  • Pułapka nie wybaczonej krzywdy, (1995) , Warszawa.
  • Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa.(1996). Warszawa. CRSS.
  • Tajemnice ETOH.(1993). Warszawa
  • Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.(2000)
  • Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  (2000).
  • Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi – diagnozy i pierwsze próby zmian. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Integracyjna Psychoterapia Uzależnienia – teoria i praktyka Warszawa.(2006) –(wspólnie z Z.Sobolewską-Mellibruda ).

 

 

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku