Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Nagrody: 05. Nagroda im. Tadeusza Tomaszewskiego
Wysłano dnia 13-04-2008 przez admin
Nagrody

Do Zarządów Oddziałów i Sekcji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

      Pozwalam sobie przekazać  raz jeszcze informację o  istnieniu funduszu pozostawionego  przez Profesora Tadeusza Tomaszewskiego, który zgodnie z Jego wolą ma wspierać  rozwój polskiej psychologii. Zarówno upoważnienie jak i swoje sugestie Profesor Tomaszewski przekazał Profesor Zofii Ratajczak. Nadszedł czas, aby podjąć prace nad wypełnieniem woli Darczyńcy.

 Komitet Nauk Psychologicznych PAN, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie   Towarzystwo Psychologiczne, czyli instytucje i środowiska, z jakimi był związanym blisko Profesor Tadeusz Tomaszewski, zostały zaproszone przez wykonawczynię Jego woli, prof. dr hab. Zofię Ratajczak  do wspólnego działania na rzecz przyznania w bieżącym roku nagrody za wybitne osiągnięcia badawcze i wręczenia jej podczas uroczystej sesji wieńczącej obchody 100 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w czasie XXXIII Zjazdu Naukowego, który odbędzie się w Poznaniu w dn. 24-27 września 2008 roku.

      Profesor Tadeusz Tomaszewski dał nam wskazówkę pisząc, że ma na uwadze ”nagrodę za prace naukowe, zawierające oryginalny pomysł lub wynik, a nie przyczynkarskie, typu ‘jeszcze jedna zmienna’, bez względu na stopień naukowy autora.” Poniżej przedstawiona Kapituła zdecydowała, że do zgłoszenia zaprasza się Zarządy Oddziałów i Sekcji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co niniejszym z przyjemnością czynię.

      W załączeniu przesyłam wzór wniosku  z prośbą o  wypełnienie i przesłanie na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, ul. Stawki 5/7  w terminie do 30 maja bieżącego roku. Wnioski te zostaną rozpatrzone przez Kapitułę, w skład której wejdą obok pełnomocnika Darczyńcy, prof. dr hab. Zofii Ratajczak przedstawiciele wyżej wspomnianych instytucji, a więc: przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych, prof. dr hab. Dariusz Doliński; dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Janusz Grzelak;  oraz piszący te słowa przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

      Po podjęciu decyzji  Kapituła przekaże informacje o wyróżnionej nagrodą osobie z naszego środowiska a uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie XXXIII  Zjazdu Naukowego PTP w Poznaniu.

     

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Adam Niemczyński,
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, 31 marca 2008

Wniosek o przyznanie nagrody im. Profesora Tadeusza Tomaszewskiego

Pokrewne linki
· Więcej o Nagrody


Najczęściej czytany tekst o Nagrody:
04. Nagroda im. Bogdana Zawadzkiego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku