Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Krystyna Teresa Panas
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Krystyna Teresa Panas
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1973 - 1190
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijanskiej, specjalizacja filozoficzno-psychologiczna
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy: specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin , Rodzinny Osrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny.


 1. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoprofilaktyka i psychoedukacja, psychologia sądowa - problematyka przestępczości nieletnich, mediacje rodzinne, małzeńskie i karne, nauczanie psychologii w innych zawodach.
 2. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1981
  - oddział: Lublin
  - pełnione funkcje :

  członek ZO PTP w Lublinie
  skarbnik ZO PTP w Lublinie
  członek ZG PTP
  członek KR ZG PTP
  członek Prezydium ZG PTP

 3. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Standardy psychologicznych świadczeń zdrowotnych, nauczanie psychologii w innych zawodach, organizacja XXXI Zjazdu Naukowego PTP w Lublinie, 5 - 8. 09.2002 r., standardy usług psychologicznych w edukacji, standardy stosowania metod diagnostycznych - wspólna komisja z KNP.
 4. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  PTP - Sekcja Terapii Rodzin (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
  Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne
 5. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  I stopień specjalizacji psychologii klinicznej
 6. Kontakt e-mail:
  ----
 7. Dodatkowe informacje:
  Prezes Lubelskiego Towarzystwa Środowiskowej Profilaktyki Psychopedagogicznej w Lublinie (praca z dziećmi ulicy).

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku