Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Zuzanna Toeplitz
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Członkowie PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Zuzanna Toeplitz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1975 r, nr 253/78469/75
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: dr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. Uniwersytet Warszawski
   adiunkt - Wydział Psychologii UW.
   2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - adiunkt


 1. Główne obszary działalności zawodowej:
  Nauczyciel akademicki - główne obszary nauczania:
  psychologia rozwoju, etyka profesjonalna.
  Public relations - jako rzecznik UW.
 2. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1975 r.
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje:
  członek sądu koleżeńskiego przy ZG PTP (jedna kadencja)
  członek prezydium ZG PTP (od wielu kadencji)
  skarbnik ZG PTP (jedna kadencja)
  zastępca sekretarza generalnego ZG PTP (jedna kadencja)

  - obszary działalności: -----
 3. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Obecnie współpraca międzynarodowa - m.in. przedstawiciel PTP w EFPPA.
 4. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  International Society For Anthrozoology
  International Association Of Applied Psychology
 5. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  -----
 6. Kontakt e-mail:
  Zuz@mercury.ci.uw.edu.pl
 7. Dodatkowe informacje:
  -----

Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku