Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


WZD: 2009_03_27 Stanowisko w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wysłano dnia 27-03-2009 przez admin
WZD


Warszawa, 27 marca 2009 

                   PTP 69/ZG/09

Szanowna Pani                              
Jolanta Fedak                                
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

 Szanowna Pani Minister,

          Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża w rezultacie posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 25 bm. z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń psychologów i uczelni stanowczy protest przeciwko skierowaniu do legislacji projektu ustawy z dnia 18 lutego 2009 o uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa.
     Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w czasie spotkań z wiceministrem Radosławem Mleczko otrzymaliśmy zapewnienie, że ustawa o ochronie tytułu psychologa zostanie przygotowana. Do chwili obecnej projekt ustawy nie powstał, a współpraca z przedstawicielami środowisk psychologicznych została zawieszona.
     Uchylenie istniejącej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznacza, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego, co stworzy niebezpieczną sytuację dla klientów usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego i wykonywanie go wymaga szczególnej odpowiedzialności. Opinia publiczna i środowiska psychologiczne od dłuższego czasu domagają się wprowadzenia prawnych regulacji ograniczających udzielanie usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenie i kwalifikacji.
     Wyrażamy gotowość, wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń psychologicznych, związków zawodowych psychologów oraz reprezentantami uczelni kształcących psychologów, zaproponowania projektu takich rozwiązań tymczasowych, które pozwolą chronić tytuł psychologa i zagwarantować, że zawód ten wykonują osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.
     To tymczasowe rozwiązanie prawne pozwoli na podjęcie wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa pracy nad nową regulacją zawodu psychologa.

          Z wyrazami szacunku

 

                  dr hab. Adam Niemczyński,
Przewodniczący
                                       Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 Do wiadomości:

  1.      Michał Boni - minister-członek Rady Ministrów
  2.      prof. dr hab. Dariusz Doliński - przewodniczący KNP PAN
  3.      Członkowie ZG, Oddziały, Sekcje PTP
  4.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów
  5.      Regionalne Izby Psychologów (Podlaska, Świętokrzyska, Zachodniopomorska)
  6.      Dziekani Wydziałów Psychologii i Dyrektorzy Instytutów Psychologii
  7.      Członkowie PAN - psychologowie

Pokrewne linki
· Więcej o WZD


Najczęściej czytany tekst o WZD:
2007 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku