Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2009 Elżbieta Sołtys
Wysłano dnia 17-12-2009 przez admin
Pożegnania

Wspomnienie o Elżbiecie Sołtys
1956 - 2009

Odeszła Elżbieta…. człowiek niesłychanej życzliwości i mądrości. W swojej pracy zawodowej cierpliwie i skutecznie służyła spełnianiu przesłania, że: nie ma istoty silniejszej od człowieka i nie ma istoty delikatniejszej od człowieka. Była psychologiem, trenerem biznesu, superwizorem treningu Polskiego Towarzystwa, przewodniczącą Sekcji Trenerskiej naszego stowarzyszenia. Była także superwizorem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, wieloletnim dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i konsultantem w zespole konsultacyjnym Ministerstwa Edukacji ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Żegnamy osobę, która od lat wyznaczała kierunki rozwoju ruchu trenerskiego. Wszyscy, którym udało się poznać Elę, byli zachwyceni jej bezpośredniością i życzliwym stosunkiem do ludzi. Wychowała rzesze trenerów, zaszczepiała im etyczne zasady tej złożonej pracy i wyposażała w szacunek do człowieka oraz wszelkich przejawów jego aktywności. W ostatnich latach życia starała się uporządkować problemy ruchu trenerskiego w naszym kraju. Dążyła do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych trenerów i wdrażania uregulowań prawnych, dotyczących tej specjalności. Jej aktywność zawodowa trwała do ostatnich dni życia. Nie ma ludzi niezastąpionych? Nam jednak - Ciebie Elu - nikt nie zastąpi….
Pokrewne linki
· Więcej o Pożegnania


Najczęściej czytany tekst o Pożegnania:
2009 Elżbieta Sołtys

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku