Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Hanna Janowicz
Wysłano dnia 05-05-2010 przez admin
Członkowie PTP

 1. Hanna JanowiczImię i nazwisko:
  Hanna Janowicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1981/ nr 1118
  • nazwa uczelni: UAM w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu (starszy asystent, specjalista psychologii klinicznej);
   Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - psychologia chorego somatycznie - praca z pacjentami w oddziałach szpitalnych,
  - prowadzenie staży dla osób specjalizujących się w psychologii klinicznej;
  - praca z seniorami w DPS-ie,
  - okresowo dydaktyka.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:od 1979(czł. nadzwyczajny), od 1980 - członek zwyczajny
  - oddział: w Poznaniu
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału ,
  obecnie 3-cia kadencja skarbnik Oddziału w Poznaniu,
  2-ga kadencja członek ZG PTP

  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  W ubiegłej kadencji członek Rady Rekomendacyjnej PTP ds. afiliowania prywatnych placówek prowadzących usługi psychologiczne
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  hjanowicz@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku