Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP Agnieszka Kapica
Wysłano dnia 10-05-2010 przez admin
Członkowie PTP

 1. Agnieszka KapicaImię i nazwisko:
  Agnieszka Kapica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1988, nr dyplomu psychologa - I Ps/I/1069/88
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
   Gabinet Pomocy Psychologicznej
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Poradnictwo i pomoc psychologiczna
  Psychoedukacja
  psychoterapia
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1993
  - oddział: oddział w Tarnobrzegu
  - pełnione funkcje: 1999-2009 - przewodnicząca oddziału, obecnie członek zarządu oddziału
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Standardy stosowania metod diagnostycznych
  Standardy pracy w oświacie
  Opieka nad oddziałami i sekcjami
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej Integracja
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II stopnia PTP w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych
  Trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja nr 16
 8. Kontakt e-mail: aga kapica@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku