Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Trojan
Wysłano dnia 11-05-2010 przez admin
Członkowie PTP

 1. Beata TrojanImię i nazwisko:
  Beata Trojan
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1983 nr dyplomu : IPs/ I//603/83
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie (psycholog)
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Diagnoza psychologiczna i pomoc psychologiczna, socjoterapia, psychoedukacja
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1983
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje:
  od 5 kadencji (tj. od 1998 r. do chwili obecnej) członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, a w kadencji 2004 - 2006 wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
  członek Zarządu Głównego PTP w kadencjach 2001 - 2003 i 2004 - 2006
  członek I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP w kadencji 2007 - 2009 i w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP
  członek Polskiej Rady Psychologów przy ZG PTP (przedstawiciel OK. PTP od grudnia 2009 r.)

  - obszary działalności:
  psychologia i psychologowie w resorcie Edukacji,
  organizowanie konferencji PTP dla psychologów zatrudnionych w oświacie w woj. małopolskim
  zadania związane z pracami nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz organizacją tego samorządu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno - edukacyjne) wydany przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka PTP (nr certyfikatu 35 , rok uzyskania certyfikatu : 2003)
  - Ekspert wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (Nr w rejestrze MEN :4598 Eks, rok wpisu : 2001)
  - Kwalifikacje w zakresie socjoterapii (Studia Podyplomowe z socjoterapii - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Psychologii - 2000)
  - Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej (Nr dyplomu 20/ II / 1993)
 8. Kontakt e-mail: beata.trojan@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku