Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Leszczyńska
Wysłano dnia 16-05-2010 przez admin
Członkowie PTP

 1. Ewa LeszczyńskaImię i nazwisko:
  Ewa Leszczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984 r., nr dyplomu I PS/I/701/84
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze, ul. Witebska 2, kierownik
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  pomoc osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985 r.
  - oddział: Zielonogórski Oddział PTP
  - pełnione funkcje: przewodnicząca, druga kadencja
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail: ewajanina@tlen.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku