Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Praca dla psychologa.
Wysłano dnia 08-09-2010 przez admin
PTP

Samodzielne, 25 Koło STO, prowadzące dwie szkoły (podstawową i gimnazjum) poszukuje psychologa, gabinetu lub poradni psychologicznej gotowej do podjęcia stałej współpracy i objęcia opieką psychologiczną dzieci i młodzieży uczęszczających do prowadzonych szkół.

Osoby lub firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres: zarzad25sto@gmail.com

Informacje o szkołach prowadzonych przez 25 Samodzielne Koło STO na stronie www.sto4.edu.pl

Zapraszamy!

Wojciech PisulaOCZEKIWANIA WOBEC PSYCHOLOGA LUB FIRMY PSYCHOLOGICZNEJ
NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Nasz Zespół Szkół Społecznych STO w Warszawie - Ursusie (ul. Traktorzystów oraz Dzieci Warszawy) składa się ze szkoły podstawowej (około 220 uczniów) i gimnazjum (około 50) uczniów. Ponieważ pracujemy w dwóch budynkach ich podział jest następujący: w jednym klasy "0" - III, w drugim klasy IV - VI i gimnazjum, kadra około 38 osób z pełnymi kwalifikacjami, wśród nich jest pedagog.

Od firmy z którą chcemy nawiązać współpracę oczekujemy:

  1. diagnozy inteligencji dzieci;
  2. diagnozy dysleksji;
  3. diagnozy problemów rozwojowych lub/i wychowawczych dzieci i młodzieży;
  4. interwencji kryzysowych, w miarę potrzeb;
  5. stałych dyżurów psychologa w naszych szkołach (raz w tygodniu w każdej szkole po około1.5 godz.);
  6. możliwość współpracy z rekomendowanym seksuologiem ( kilka godzin w roku do prowadzenia przedmiotu "Przygotowanie do życia w rodzinie")
  7. prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, w miarę potrzeb;
  8. prowadzenie szkoleń dla rodziców, w miarę potrzeb;

punkty 4,6,7,8 i 9 byłyby płacone przez Szkołę, pozostałe przez naszych rodziców indywidualnie, według cennika podanego do wiadomości rodzicom.

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku