Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Zjazdy: 2011-09-18 XXXIV Zjazd Naukowy PTP
Wysłano dnia 04-03-2011 przez admin
Zjazdy naukowe

XXXIV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Katowice, 18-21 września 2011
Komunikat 1

Przypominamy! Do 15 marca są przyjmowane zgłoszenia aktywnego uczestnictwa!

W imieniu Zarządu Głównego naszego Towarzystwa z przyjemnością informujemy, że XXXIV Zjazd Naukowy PTP odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2011 roku w Katowicach. Współorganizatorami Zjazdu są: Zarząd Główny, Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest dr hab. Zbigniew Spendel, wiceprzewodniczącą - dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ, sekretarzem dr Maciej Janowski, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego mgr Iwona Hildebrandt z Oddziału PTP w Katowicach.

XXXIV Zjazd Naukowy PTP odbędzie się pod hasłem:

"Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?"

Sympozja, sesje plakatowe i dyskusje panelowe powinny mieć interdyscyplinarny charakter, czyli skupiać autorów wystąpień z różnych dziedzin psychologii. Proponujemy także, aby w danej formie organizacyjnej występowały osoby z różnych ośrodków naukowych i/lub praktycznych. Taka organizacja Zjazdu pozwoli na autentyczną wymianę myśli i doświadczeń.

Zgłoszenia aktywnego uczestnictwa będą przyjmowane w formie elektronicznej
wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony XXXIV Zjazdu PTP

w terminie od 15 listopada 2010 do 15 marca 2011

Oficjalna strona XXXIV ZjazduNaukowego PTP

www.zjazdptp.us.edu.pl

KONTO ZJAZDU

85 1560 1111 2107 2130 3773 0001

Komitet Organizacyjny XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Grażyńskiego 53

40-126 Katowice

Liczymy na Państwa uczestnictwo w Zjeździe!Obszary tematyczne XXXIV Zjazdu PTP
wyznaczone są przez pola aktywności ("wymiary istnienia") człowieka, takie jak:

 • Cywilizacja, globalizacja, kultura
 • Czas wolny (rekreacja, wypoczynek, zabawa)
 • Ekonomia i konsumpcja
 • Najnowsze technologie i rzeczywistość wirtualna
 • Praca
 • Rodzina
 • Rozwój i zmiana, edukacja przez całe życie
 • Sfera sacrum
 • Środowisko fizyczne i własna fizyczność
 • Środowisko społeczne (człowiek w relacjach z innymi - jednostkami, grupami, społeczeństwem)
 • Trauma, kryzys, cierpienie, choroba
 • Zdrowie i jakość życia

W ramach tych obszarów uwzględniane powinny być prawidłowości i zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka, a proponowane wystąpienia powinny obejmować:

 • zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
 • badania podstawowe
 • badania aplikacyjne
 • problemy praktyki psychologicznej
 • zagadnienia etyczne.

Przewidujemy takie formy prezentacji jak:

wykłady plenarne zaproszonych gości,

dyskusje panelowe,

sympozja, warsztaty, wystawy

Zachęcamy do proponowania własnych tematów, podejmowania organizacji sympozjów, sesji plakatowych, warsztatów, dyskusji panelowych.

Kolejne komunikaty będą rozsyłane do osób, które zgłoszą uczestnictwo w Zjeździe.
Będą one również umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptp.org.pl
oraz na stronie Zjazdu: www.zjazdptp.us.edu.pl

 

       Z pozdrowieniami

Za Komitety Programowy i Organizacyjny

Dr hab. Zbigniew Spendel, prof. UŚ              mgr Iwona Hildebrandt


Zarząd Główny ustalił następująco opłaty wpisowe za uczestnictwo w Zjeździe:

 
Terminy
członkowie PTP
inne osoby
1.
do 28 lutego 2011
300 zł
400 zł
2.
do 30 czerwca 2011
400 zł
450 zł
3.
od 1 lipca 2011
450 zł
500 zł

Zniżka 50 % dla członków PTP : emerytów, rencistów, studentów psychologii, doktorantów.

Numer rachunku bankowego Zjazdu zostanie zamieszczony w połowie listopada 2010 na stronach internetowych PTP i Zjazdu oraz w drugim Komunikacie.


Pokrewne linki
· Więcej o Zjazdy naukowe


Najczęściej czytany tekst o Zjazdy naukowe:
2007-10-24 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 1

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku