Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2015_01_21 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłano dnia 11-03-2011 przez admin
Szkolenia

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje nową jesienną edycję szkolenia "BROŃ".Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenie dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. Nr 79 z dnia 7 września 2000 poz.898).

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:

 1. tytuł magistra psychologii
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Szkolenie będzie odbywać się w 2 etapach:

I etap - wykłady i ćwiczenia praktyczne – trwający 4 dni,
II etap – trwającyc 3-4 dni, będzie obejmował wykłady uzupełniające, zajęcia superwizyjne oraz warsztatowe dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:

 1. Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.
 2. Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym: psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych zagadnień z psychopatologii.
 3. Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.
 4. Zagadnienia etyczno-prawne w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.

Termin szkolenia:

przyjmowane są zgłoszenia do edycji jesiennej

 • proponowany termin I etapu Kursu 20 - 21 - 22 - 23 października 2016 r.
 • termin II etapu jest ustalany z uczestnikami kursu ok. 1 m-ca po I etapie ( koniec listopada)
  • całkowity koszt szkolenia 2.500 zł
  • dla członków PTP koszt szkolenia 2.400 zł
  • możliwość zapłaty w 2 ratach

  Wpłatę za szkolenie należy dokonać przed jego rozpoczęciem na konto PTP OBiUP:

  Bank Śląski, filia Grójecka 85/87
  Nr 70 1050 1041 1000 0005 0482 5316

  Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email do dnia 30 września 2016 r.:

  obiup.ptp@gmail.com

  O ostatecznym zakwalifikowaniu oraz szkoleniu zawiadomimy Państwa w dogodnym terminie.

  Prześlemy też dokładną informacje dotyczące tej edycji kursu.

  zapraszamy

  Pokrewne linki
  · Więcej o Szkolenia


  Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
  2015_01_21 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku