Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Samorząd: Przyszły Samorząd Zawodowy Psychologów
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Samorząd Zawodowy Psychologów

Przyszły Samorząd Zawodowy Psychologów

Kliknij tu, aby sprawdzić swoje zgłoszenie do Samorządu Zawodowego Psychologów.

Pierwszym krokiem zbliżającym nas do stworzenia samorządu jest rejestracja psychologów aktywnych zawodowo.
Należy wypełnić zgłoszenie (wzór do ściągnięcia: samorzad.doc ) i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać do ZGPTP"


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
ZARZĄD GŁÓWNY

ul.Stawki 5/7 00-183 Warszawa

Aby zgłosić się do Samorząd nie trzeba być członkiem PTP.

Absolwenci ostatnich lat, którzy nie mają jeszcze dwuletniego stażu zawodowego, również mogą nadsyłać swoje zgłoszenia.
W takim przypadku przy wpisie zostanie umieszczona adnotacja "absolwent (data uzyskania dyplomu)". Osoby te będą musiały w przyszłości uzupełnić swoje zgłoszenie.

Opłata na koszty organizacji samorządu wynosi 10,00 zł. Składający zgłoszenie mogą wnosić opłatę bezpośrednio na konto Komitetu Organizacyjnego Samorządu Zawodowego Psychologów lub osobom przyjmującym zgłoszenia, które dokonają wpłaty zbiorczo.
Konto bankowe jest nastepujące:

Komitet Organizacyjny Samorządu Zawodowego Psychologów
przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

PKO BP S.A. IO/Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEWPokrewne linki
· Więcej o Samorząd Zawodowy Psychologów


Najczęściej czytany tekst o Samorząd Zawodowy Psychologów:
Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku