Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Europejski certyfikat psychologa
Wysłano dnia 19-09-2011 przez admin
Europejski Certyfikat Psychologa


 
 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Europejski Certyfikat Psychologa to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists' Associations (EFPA).

Celem tego dokumentu jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zarejestrowani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie. Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie (obecnie można już w nim znaleźć pierwsze nazwiska psychologów norweskich).           Certyfikat może być przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie co najmniej pięcioletnich studiów,
  • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznego stażu i praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
  • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek EFPA w czerwcu br. podjęło uchwałę o utworzeniu Narodowego Komitetu Certyfikacyjnego, którego skład jest w tej chwili kompletowany. Komitet Krajowy musi zostać zarejestrowany przez Komitet Europejski.

Aktualne zadania Krajowego Komitetu

  • określanie warunków, które zainteresowany psycholog musi spełnić i dokumentów które przedkłada w aplikacji jako potwierdzenie kompetencji zawodowych;
  • przygotowanie odrębnych zasad dotyczących psychologów z wieloletnią praktyką i młodych absolwentów;
  • przygotowywanie wskazówek ocen dokonywanych przez superwizorów;
  • ustalenie specyficznych dziedzin certyfikowania;
  • przygotowanie zasad etyki zawodowej ( Kodeks EFPA i PTP)
  • określenie wysokości opłaty administracyjnej dla wnoszących wniosek (zawierającej opłatę na rzecz prowadzenia Rejestru przez EFPA w wysokości 25 Euro)

Europejski Certyfikat Psychologa jest dla wszystkich zainteresowanych psychologów polskich (niezależnie od przynależności do PTP).

Pokrewne linki
· Więcej o Europejski Certyfikat Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Europejski Certyfikat Psychologa:
Europejski certyfikat psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

Tematy pokrewne

Europejski Certyfikat Psychologa