Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2011-12-05 Nowiny Psychologiczne
Wysłano dnia 05-12-2011 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

 

 

      Konkurs na redaktora "Nowin Psychologicznych" rozstrzygnięty. Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 16 listopada, na wniosek komisji konkursowej powołał dr Zuzannę Toeplitz na redaktora naczelnego "Nowin Psychologicznych".
      Zaległe numery kwartalnika z 2010 roku ukażą się w styczniu a na bieżąco Nowiny zaczną się ponownie ukazywać w 2012 roku.
      Zmienia się profil kwartalnika, który będzie poświęcony szeroko rozumianej problematyce diagnozy psychologicznej. Apelujemy o nadsyłanie tekstów na adres Zarządu Głównego.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2017_03_03 Stanowisko w sprawie EIPiP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku