Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2012-03-01 Konferencja WJASC 2012
Wysłano dnia 29-01-2012 przez admin
Konferencje

Katedra Psychologii Zdrowia
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie
przy współudziale
Katedra i Klinika Hematologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej:

MIĘDZY ZDROWIEM i CHOROBĄ
Psychologiczne uwarunkowania zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego

Konferencja "WJASC 2012" odbędzie się:
w Auli im. Nowodworskiego UJ CM ul. Św. Anny 12

1 - 2 marca 2012 roku      Konferencja jest kontynuacją Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza - "WJASC 2008" - wybitnego lekarza-humanisty, twórcy hematologii i III rewolucji zdrowotnej, inicjatora pierwszych w Polsce badań nad zdrowiem, "Krakowianina XX wieku w dziedzinie nauki", dawcy nadziei, który głęboko wierzył, że "nie ma nieuleczalnie chorych" tylko medycyna zakorzeniona w biomedycznym modelu zdrowia nie jest gotowa, aby leczyć chorych na białaczki i inne nowotwory. Dzięki znacznemu postępowi w medycynie i naukach pokrewnych odkrywcze plany Profesora zyskały możliwość realizacji, poprzez transplantację szpiku kostnego, dającej chorym na białaczkę "drugie narodziny" i szansę na odzyskanie zdrowia. Jednakże przygotowanie pacjenta do przeszczepu i jego powrót do zdrowia, jak wynika z praktyki klinicznej i badań, wymaga systemowego oddziaływania całego zespołu leczącego, w tym wspierającego psychologa i aktywności chorego.

      Celem konferencji jest ukazanie psychologicznych mechanizmów wspomagających proces powrotu do zdrowia chorych po transplantacji szpiku kostnego w oparciu o Funkcjonalny Model Zdrowia tych chorych zawarty w książce: "Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie.".Konferencja połączona będzie z promocją książki jako podstawy do dyskusji wokół psychologicznych mechanizmów wspierających proces powrotu do zdrowia chorych po przeszczepie szpiku, w której udział wezmą: prof. dr hab. W. Łosiak, prof. dr hab n. med Aleksander B. Skotnicki, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska -autorka książki. W celu promocji zdrowia ważne jest oddziaływanie na świadomość indywidualną i społeczną młodzieży i dorosłych za pomocą edukacji zdrowotnej, czyli aktywne włączenie się w realizację III rewolucji zdrowotnej zapoczątkowanej przez Juliana Aleksandrowicza w 1972 roku w Krakowie.

      Zdrowie ma charakter interdyscyplinarny, dlatego konferencja powinna zainteresować ludzi nauki i sztuki oraz filozofów, muzyków i artystów - przedstawicieli różnych dyscyplin - psychologów, lekarzy różnych specjalności, pedagogów oraz nauczycieli i wychowawców, którzy w proces nauczania i wychowania powinni włączyć edukację ku zdrowiu.

      Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących grup problemowych:

 • zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym,
 • choroba jako źródło stresu,
 • zmaganie się ze stresem w zdrowiu/chorobie,
 • zasoby podmiotowe i społeczne,
 • formy pomocy psychologicznej,
 • promocja zdrowia w medycynie i edukacji,
 • sztuka i muzyka w terapii i promocji zdrowia,
 • relaksacja w zdrowiu i chorobie.
  •       Zgłoszenia udziału w konferencji (temat wraz ze streszczeniem w j. polskim i angielskim - do 250 słów i zakwalifikowaniem do w/w grupy problemowej) należy przesłać do 30 stycznia 2012 za pośrednictwem formularza na stronie www.wjasc.com

         Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje koszty organizacji, w tym materiały oraz uroczystej kolacji. Wpłaty należy dokonać do 15 stycznia na konto Fundacji im. Aleksandrowicza, nr konta: 89 1240 4650 1111 0000 5145 3280, z dopiskiem: WJASC 2012 .

   Program ramowy Konferencji WJASC 2012 - 1 -2 marca 2012
   "MIĘDZY ZDROWIEM i CHOROBĄ -
   Psychologiczne uwarunkowania zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego"

   Katedra Psychologii Zdrowia Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
   im. KEN w Krakowie przy współudziale Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu
   Jagiellońskiego Collegium Medicum

   PROGRAM KONFERENCJI

   1 marca 2012
   Aula im. Nowodworskiego UJ CM, ul. Św. Anny 12

   10:00 - 10:30 - Ceremonia otwarcia z u udziałem JE Kardynała Stanisława Dziwisza

   10:30 - 12:00 - "Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie" - dyskusja panelowa,
   połączona z konferencją prasową, dotycząca psychologicznych mechanizmów wspierających proces
   powrotu do zdrowia chorych po przeszczepie szpiku, której podstawą jest książka o tym samym tytule
   wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dyskusji, której przewodniczyć będzie prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, udział wezmą: prof. dr hab n. med Aleksander B. Skotnicki, prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud, prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. dr hab. Janusz Mastalski, prof. dr hab. Marek Motyka, prof. dr hab. Władysława Pilecka, prof. dr hab. Zygfryd Juczyński oraz prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska - autorka książki.

   12:00 - 12:30 - przerwa

   12:30 - 14:30 - Sesja plenarna I

   14:30 - 15:30 - przerwa

   15:30 - 18:30 - Sesja plenarna II

   18.30 - 18.45 - Podsumowanie sesji plenarnych

   19:30 - 23:00 - Koncert i uroczysta kolacja

   2 marca 2012

   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4

   9.00 - 12.30 - Sesja referatowa

   12.30 - 13.00 - Zakończenie konferencji

   WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

   29 lutego 2012

   17.00 Uroczyste otwarcie wystawy, poświęconej Prof. Julianowi Aleksandrowiczowi w 40 lat od pierwszej konferencji poświęconej promocji zdrowia, która zyskała miano III rewolucji zdrowotnej, wystawa odbędzie się w czytelni Biblioteki Głównej UP, Podchorążych 2.

   18.00 Wieczór wspomnień, Sala Senacka (57), Podchorążych 2.

   19.30 / 20.00 Koncert i kolacja w restauracji "Pod Gruszką", ul. Szczepańska 1 Współorganizatorem koncertu jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne
   Sfogato (informacje:www.sfogato.org)

         Zapraszając do Królewskiego Miasta Krakowa mamy nadzieję, że konferencja dotycząca zdrowia i jego promowania poprzez edukację zdrowotną stanie się ważnym wydarzeniem w życiu naukowym i społecznym podwawelskiego grodu.

   Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego WJASC 2012
   prof. UP dr hab. Helena Wrona-Polańska

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku