Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Testy projekcyjne - głos w dyskusji
Wysłano dnia 27-03-2012 przez admin
Narzędzia pracy Psychologa

Stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych PTP Spółka z o.o.
wobec akcji Klubu Sceptyków Polskich

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja na temat stosowania testów projekcyjnych. Dyskusję wywołał Klub Sceptyków Polskich akcją upublicznienia tablic testowych Testu Rorschacha, wraz z przykładami "bezpiecznych odpowiedzi". Pracownia Testów Psychologicznych chciałaby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.Zrozumiały jest sprzeciw wobec niekompetencji, braku wiedzy lub braku doświadczenia osób stosujących testy (w tym metody projekcyjne) w swojej pracy zawodowej, ale nie sprzeciw wobec testów. Warto pamiętać, że test Rorschacha stosowany jest nie tylko w Polsce. W ankiecie przeprowadzonej przez EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) we wszystkich krajach europejskich był on wskazywany jako jedno z podstawowych narzędzi używanych w diagnozie, tylko w nielicznych nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.

Główny zarzut formułowany pod adresem metod projekcyjnych dotyczy tego, że ich system oceny słabo poddaje się weryfikacji i jest podatny na subiektywizm osoby dokonującej interpretacji. I jest to prawda. Tyle, że nie ma idealnych narzędzi diagnostycznych. Każdy test, nawet wystandaryzowany, charakteryzuje się jakimś błędem pomiaru. Dodatkowo, jeśli stosuje go mało kompetentny użytkownik, trafność diagnozy obniża się z powodu błędu związanego z niewiedzą osoby prowadzącej badanie. Metody projekcyjne należą do najtrudniejszych narzędzi diagnostycznych i wymagają bardzo dużego doświadczenia w stosowaniu. Nie bez powodu w kategoryzacji przygotowywanej przez Komisję ds. Testów, powołaną przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, zaleca się, by dostęp do nich był ograniczony do osób, które przejdą odpowiednie szkolenia.

Psycholog dysponuje różnymi narzędziami, które wykorzystuje w pracy diagnostycznej. Należą do nich np. obserwacja czy wywiad niestrukturalizowany. Te metody też nie mają ujednoliconego systemu oceny. Czy oznacza to, że diagnosta nie powinien patrzeć na badanego ani zadawać mu pytań? Należałoby znać umiar w formułowaniu krytyki.

Poważne wątpliwości etyczne wzbudza sama postawa osób reprezentujących Klub Sceptyków, które zdecydowały się na upublicznienie materiałów testowych, wiedząc jednocześnie, że są one elementem procesu diagnostycznego. Rozumiemy potrzebę dyskusji i z tego powodu ta inicjatywa jest godna uwagi, obca jest nam natomiast postawa wyrażająca się w lekceważącym podejściu do pracy innych ludzi. Upowszechnianie metod diagnostycznych jest działaniem wbrew standardom stosowania testów oraz łamie podstawowe zasady etyczne obowiązujące psychologów.

Pokrewne linki
· Więcej o Narzędzia pracy Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Narzędzia pracy Psychologa:
Specjalizacja kliniczna

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku