Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2012-09-18 Walne Zgromadzenie Delegatów 2012
Wysłano dnia 18-09-2012 przez admin
WZD

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
Sąd Koleżeński

POSTANOWIENIE
o rozpoczęciu kampanii wyborczej

 1. Na podstawieart. 23 Statutu Towarzystwa ogłaszam rozpoczęcie kampanii
  wyborczej do władz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 2. Informuję, że z dniem dzisiejszym rozpoczynam przyjmowanie kandydatur
  na przewodniczącego Towarzystwa.
  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 3. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Jolanta Zawora
  Biuro Zarządu Głównego PTP
  ul. Stawki 5/7
  00-183 Warszawa

  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie

 4. Zgodnie z art. 23 pkt 2 Statutu Towarzystwa prawo zgłaszania kandydatur
  na przewodniczącego przysługuje:
  1. zainteresowanym kandydatom
  2. Zarządowi Głównemu
  3. Zarządom Odziałów
  4. członkom Towarzystwa, występującym w grupach liczących co najmniej
   10 członków zwyczajnych.
 5. Do podejmowania bieżących decyzji organizacyjnych związanych z realizacją
  kampanii wyborczej - w szczególności do opracowania i rozpowszechnienia
  kalendarza wyborczego, upoważniam Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.

Jolanta Zawora

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Lublin 16 styczeń 2012
Pokrewne linki
· Więcej o WZD


Najczęściej czytany tekst o WZD:
2007 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku