Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2012-10-05... i po Euro 2012
Wysłano dnia 05-10-2012 przez admin
Konferencje

Zakład Psychologii Zdrowia

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Zakład Psychologii Sportu

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

…i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne

która odbędzie się w Gdańsku dnia 10. grudnia 2012 roku        W tym wydarzeniu naukowym jako prelegenci wezmą udział czołowi polscy badacze i praktycy z zakresu psychologii sportu i prawa sportowego

        Osoby zainteresowane tematyką Konferencji zapraszamy również do zgłaszania prezentacji plakatowych.

        Mamy nadzieję, że spotkanie w Gdańsku będzie okazją do zapoznania studentów i młodych naukowców z najnowszą myślą badawczą w rozważanym zakresie.

        W zamiarze mamy również przygotowanie tematycznego zeszytu Baltic Journal of Health and Physical Activity (5 pkt. MNiSW) z pracami uczestników.

prof. Mariusz Lipowski
Zakład Psychologii Zdrowia, AWFiS
prof. Franciszek Makurat
Zakład Psychologii Sportu, UG
prof. Jakub Stelina
Wydział Prawa i Administracji, UG
  dr Jacek Przybylski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 

Konferencja odbędzie się w Sali Kongresowej

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

       Rejestracji na Konferencję można dokonać:

 • drogą internetową:
          www.ipoeuro2012.awfis.gda.pl

 • LUB przesyłając zgłoszenie wraz z abstraktem wystąpienia na adres:
          ipoeuro2012@awfis.gda.pl

 • LUB pocztą:
          Zakład Psychologii Zdrowia

          Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

          ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

mgr Daniel Krokosz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. kom: 667 267 472

Termin nadsyłania propozycji tematyki posterów: 10. listopada 2012 roku

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł
(dla studentów i doktorantów 100 zł)

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać do dnia 16. listopada 2012 roku

na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk; ul. Kołobrzeska 43

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

z dopiskiem: K 759

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Mamy nadzieję, że stworzy ona okazję do interesującej wymiany myśli

i lepszego wzajemnego poznania.

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku