Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Lista Ministra Zdrowia
Wysłano dnia 19-10-2012 przez admin
Narzędzia pracy Psychologa

 

 

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie:
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

(stan na dzień 5.02.2013 r.)
L.p.
Jednostka organizacyjna/ specjalizująca
Dokładny adres
Województwo
Liczba miejsc szkoleniowych
1.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 98
Dolnośląskie
65
2.
Szpital Uniwersytecki im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii (ul.Kurpińskiego 19)
85-094 Bydgoszcz ul.M.Skłodowskiej-Curie 9
Kujawsko-Pomorskie
40
3.
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.
M.Kaczyńskiego SPZOZ
20-442 Lublin ul.Abramowicka 2
Lubelskie
25
4.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Zakład Psychologii Klinicznej
(ul.Chodźki 6)
20-950 Lublin
Al.Racławickie 1
Lubelskie
30
5.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-229 Łódź
ul.Aleksandrowska 159
Łódzkie
30
6.
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Ośrodek
Kształcenia Psychologów Klinicznych
(ul.Czechosłowacka 8/10)
92-216 Łódź
ul.Pomorska 251
Łódzkie
30
7.
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ
30-393 Kraków ul.Babińskiego 29
Małopolskie
26
8.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków
ul. Kopernika 36
Małopolskie
49
9.
Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o. - Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
31-826 Kraków
os.Złotej jesieni 1
Małopolskie
14
10.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum
Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza,
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału LekarskiegoWUM
05-802 Pruszków,
ul.Partyzantów 2/4
Mazowieckie
12
11.
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny i IV Klinika Psychiatryczna IPiN
01-809 Warszawa ul.Cegłowska 80
Mazowieckie
40
12.
Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
00-665 Warszawa ul.Nowowiejska 27
Mazowieckie
9
13.
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-952 Warszawa, ul.Sobieskiego 9
Mazowieckie
95
14.
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy
16-070 Choroszcz
Plac Z.Brodowicza 1
Podlaskie
30
15.
Zakład Psychologii Klinicznej Katedry
Chorób Psychicznych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
80-952 Gdańsk,
ul.Dębinki 7
Pomorskie
70
16.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
40-844 Katowice
ul.Kossutha 9
Śląskie
70
16.
NZOZ Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
44-100 Gliwice, ul.Asnyka 10
Śląskie
24
17.
Wojewódzki Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego
10-228 Olsztyn, ul.Wojska Polskiego 35
Warmińsko - Mazurskie
12
18.
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-535 Poznań
ul. Polna 33
Wielkopolskie
25
19.
Szpital Kliniczny im. Heliodora
Święcickiego UM im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Chirurgii
Onkologii Gastroenterologicznej i
Chirurgii Plastycznej
60-355 Poznań ul.Przybyszewskiego 49
Wielkopolskie
3
20.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Psychologii
60-568 Poznań
ul.Szamarzewskiego 69
Wielkopolskie
50
21.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 AM, Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Dorosłych
60-572 Poznań ul.Szpitalna 27/33
Wielkopolskie
41
22.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T.Sokołowskiego PAM, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM (ul.Broniewskiego 26)
71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1
Zachodniopomorskie
20

Suma miejsc:

786Pokrewne linki
· Więcej o Narzędzia pracy Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Narzędzia pracy Psychologa:
Specjalizacja kliniczna

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku