Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: List Konsultanta Krajowego.
Wysłano dnia 19-10-2012 przez admin
Narzędzia pracy Psychologa

 

Warszawa 15.10.2012

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy,

           Mimo wielu trudności specjalizacja z psychologii klinicznej uzyskała status pozwalający na ugruntowanie naszego zawodu wśród służących ochronie zdrowia społeczeństwa.

           Stary tryb specjalizacji dwustopniowej odchodzi do historii, zaś nowy - jednostopniowy, ciągle jeszcze wzbudza dyskusje wśród psychologów. Tryb i kształt specjalizacji zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia powinien być nam wszystkim znany to jednak nadal kierowane są do mnie pytania z różnych regionów kraju.

           Uruchomienie tej informacji internetowej pozwoli na udzielanie odpowiedzi w sprawach ogólnych dotyczących specjalizacji tak, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać.

           Kierując się dobrem każdej osoby zainteresowanej uzyskaniem specjalizacji przekazuję podstawowe informacje:

  1. Warunki i program specjalizacji dostępny jest na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem:
    www.cmkp.edu.pl

  2. Konsultanci Wojewódzcy są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawie specjalizacji w ich regionie. Lista poniżej.

  3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji , z którym należy uzgodnić kolejne kroki w trakcie realizowania programu specjalizacyjnego. Lista akredytowanych placówek umożliwiających specjalizację jest na stronie internetowej CMKP.

  4. Państwowy egzamin specjalizacyjny przeprowadzany jest dwa razy w roku (wiosna-jesień) w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

   Dr Bernadetta Izydorczyk
Konsultant Krajowy
                    w dziedzinie Psychologii Klinicznej
Pokrewne linki
· Więcej o Narzędzia pracy Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Narzędzia pracy Psychologa:
Specjalizacja kliniczna

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku