Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Prawo: Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UKW
Wysłano dnia 22-10-2012 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Stanowisko
Rady Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy
w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

z dnia 18.10.2012 rokuRada Instytutu Psychologii UW wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu kompleksowych zmian legislacyjnych, gwarantujących ochronę tytułu zawodowego psychologa.

Uważamy, że w przypadku uchylenia obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa powstanie luka prawna, stwarzająca poważne zagrożenie dla odbiorców usług psychologicznych. Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące zawodu psychologa w Polsce, na które powołuje się projektodawca, są rozproszone i niekompletne, co powoduje, że osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia psychologicznego będą mogły w wielu obszarach praktyki społecznej określać siebie jako psychologów.

Świadczenie usług psychologicznych otoczone jest zaufaniem publicznym, wymagającym profesjonalizmu i odpowiedzialności, co znajduje wyraz w regulacjach prawnych większości krajów UE. Brak takich regulacji w Polsce utrudnia starania o europejskie certyfikacje polskich psychologów, na które natrafiamy. Ponadto, zwracamy uwagę na fakt, że w obecnym ustroju szkolnictwa wyższego RP kształcenie psychologiczne podlega coraz większej deregulacji, obniżając standardy. Masowość i zauważalne ostatnio tendencje do dwustopniowego kształcenia psychologów w szkolnictwie niepublicznym mogą doprowadzić do całkowitego zepsucia rynku usług psychologicznych w Polsce.

Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które zapewnią rzetelne kształcenie zawodowe psychologów i ograniczą możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji.
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku