Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Prawo: Stanowisko Instytutu Psychologii UŁ
Wysłano dnia 22-10-2012 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Stanowisko Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie próbą uchylenia ustawy bez jednoczesnego przedłożenia projektu rozwiązań prawnych, które uwzględniałyby ochronę tytułu zawodowego oraz prawa odbiorców usług psychologicznych.
Obowiązujące rozporządzenia, które zostały przywołane w uzasadnieniu projektu ustawy, dotyczą szczególnych sytuacji i nie uwzględniają wielu obszarów funkcjonowania psychologów i innych rodzajów usług psychologicznych. Choć dostrzegamy niedoskonałości obowiązującej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, to stoimy na stanowisku, że powinny być one usuwane w drodze nowelizacji ustawy, a nie jej całkowitego uchylenia.

dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Psychologii UŁ
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku