Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Prawo: Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS
Wysłano dnia 31-10-2012 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, dn. 26.10.2012 r.

Szanowny Pan

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak – Kamysz

 

 

 

Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS

w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wyrażają zdecydowany protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Zawód psychologa jest zawodem  zaufania publicznego, co oznacza:

- posiadanie specjalistycznego wykształcenia

- świadczenie pomocy ludziom w sytuacjach ważnych życiowo

- obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej i szczególny sposób pozyskiwania informacji intymnych

- kierowanie się zasadami profesjonalnego Kodeksu Etycznego.

Wykonywanie tego zawodu wymaga wysokich kompetencji i szczególnych regulacji prawnych chroniących odbiorców usług psychologicznych oraz psychologów. Jedynym obowiązującym aktem prawnym regulującym status zawodu jest Ustawa o zawodzie psychologa uchwalona 11 lat temu przez Parlament RP i wprowadzona w życie w 2006 roku.

Nasz sprzeciw budzi plan uchylenia całej Ustawy, ponieważ prowadzi
to do wyłączenia edukacji i praktyki psychologicznej poza ramy prawne i przyzwolenie
na świadczenie usług przez osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji zawodowych  
i moralnych.

W miejsce uchylenia Ustawy potrzebna jest jej nowelizacja. Proponujemy powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i inne) oraz środowisk naukowych (Komitet Psychologii PAN, ośrodki akademickie) w celu rozpoczęcia prac nad nowelizacją Ustawy i przystosowaniem
jej do aktualnych standardów międzynarodowych.

Apelujemy do Władz Rzeczpospolitej, do Członków i Członkiń Rady Ministrów, by podjęli trud doskonalenia przepisów, a nie ich likwidacji.

Z wyrazami szacunku,

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku