Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Władze PTP
Wysłano dnia 15-12-2012 przez admin
PTP

Znajdziesz tutaj:


Lista Członków
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
w dniu 1 grudnia 2018 r.

Kadencja 2019 - 2021

Regulaminy:


Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Oddział
1.
Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca PTP
Lublin
2.
Waldemar Budziński
Wiceprzewodniczący
Gdańsk
3.
Agata Diec
Członek
Katowice
4.
Krzysztof Goliński
Członek
Olsztyn
5.
Anna Jędryczka-Hamera
Członek Wrocław
6.Barbara Kaletha-ZysCzłonekGdańsk
7.
Andrzej Kędzierski
Z-ca Sekretarza Generalnego
Olsztyn
8.
Jerzy Korzewski
Wiceprzewodniczący
Kraków
9.
Marcin Kwiatkowski
Członek Prezydium Lublin
10.
Irena Leszczyńska
Członek Prezydium
Gdańsk
11.
Małgorzata Przepióra-Kapusta
Członek
Opole
12.
Andrzej Sękowski
Członek Prezydium
Lublin
13.
Beata Trześniewska
Sekretarz Generalny
Warszawa
14.
Joanna Więcek-Mika
 Członek
Opole
15.
Maria Zamiela-Kamińska Członek WarszawaGłówna Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Kontakt: gkr@ptp.org.pl

kadencja 2019 - 2021

Imię i nazwisko
Funkcja
Oddział
Katarzyna Orlak
Przewodnicząca
Warszawa
Marta Kossut
 
Olsztyn
Danuta Mioduszewska
 
Warszawa
Katarzyna Sarnicka
 
Katowice
Adam Tarnowski
 
Warszawa
Julia Bartnikiewicz
Warszawa


Sąd Koleżeński
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Stary Kodeks Etyczno--zawodowy psychologa obowiązujący do 1.12.2018. Skargi zgłoszone do końca listopada 2018 roku będą rozpatrywane zgodnie z tymi przepisami.

Skład w kadencji 2019 - 2021

Imię i nazwisko
Funkcja
Oddział
Ewa Biernat
Przewodnicząca Sądu
Tarnobrzeg
SĄD II INSTANCJI
Agnieszkam Biela-Małecka
 
Tarnobrzeg
Alina Drozdowicz
 
Piła
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
 
Kraków
Ewa Leszczyńska
 
Zielona Góra
Beata Trojan
 
Kraków
Beata Wójtowicz
 
Kraków
SĄD I INSTANCJI
Maja Albrechcińska-Oleksiuk
 
Siedlce
Agnieszka Chybowska-Sandecka
 
Szczecin
Danuta Dobkowska
 
Olsztyn
 Magdalena Frankowicz Lublin
Danuta Glanda
 
Kielce
Mirosława Januszkiewicz
 
Wrocław
Anna Mikołajewska-Pająk
 
Kielce
Krystyna Wysocka Gdańsk
Magdalena Znosko
Wiceprzewodnicząca
Radom
Zofia Żebrowska  GdańskPokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku