Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP Jerzy Korzewski
Wysłano dnia 18-02-2013 przez admin
Członkowie PTP

 1. Jerzy KorzewskiImię i nazwisko:
  Jerzy Korzewski
 2. Krótki życiorys:
  •  Ukończone kierunki studiów, uczelnie:

   Psychologia , Uniwersytet Jagielloński (2001 r, nr dyplomu
   WfzIPs/419/936/2000/01)

   Lotnictwo, Politechnika Rzeszowska (1995 r, nr dyplomu 809)

   Studium Teologii Rodziny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (2003 r)


  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych


  • Dysertacja pt.: "Wpływ Treningu Regulacji Emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem"

  • miejsce pracy (ew. stanowisko):

   Oddział Psychoterapii SP ZOZ MSW w Krakowie
   Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o. (Członek Zarządu i Dyrektor Działu Klinicznego)


 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna i psychoterapia


 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 2006  r.
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje: od 2006 r. - członek Zarządu
  - obszary działalności: ----


 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Prezydium
  opieka nad stroną internetową Towarzystwa
  współpraca z psychologami służb mundurowych (MSW, MON)


 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą


 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  specjalizacja z psychologii klinicznej (psychologia kliniczna człowieka dorosłego)


 8. Kontakt e-mail:
  jerzykorz@wp.pl
  Tel. 606681595


 9. Dodatkowe informacje:
  Jest specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą (w trakcie szkolenia do certyfikatu). Ukończył Całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ; szkolenie w Zakresie Poradnictwa Gestalt, prowadzone przez Gestaltowski Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego; dwustopniowe szkolenie w zakresie Hipnozy Terapeutycznej, prowadzone przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz 2-letnie szkolenie w ramach Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (B. Jakel). Obecnie rozwija warsztat terapeutyczny w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (W. Meinholda). Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości, zajmuje się też osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne i doświadczającymi nadmiernego stresu. Opracował autorską metodę interwencyjną o nazwie „Trening Regulacji Emocji”.Pokrewne linki
· Więcej o Członkowie PTP


Najczęściej czytany tekst o Członkowie PTP:
Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku