Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2013-03-11 Komunikat
Wysłano dnia 11-03-2013 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

NOWOŚCI w sprawie USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA

  1. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu 18 stycznia 2013 roku zaprosił przedstawicieli psychologów do rozmowy o ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W spotkaniu udział wzięli : prof. Józef Krzysztof Gierowski, prof. Piotr Oleś, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i dr Tomasz Drożdż oraz sekretarz stanu Jacek Męcina, któremu podlega nasza ustawa i dyrektor Marek Waleśkiewicz. Minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że muszą wreszcie ruszyć prace nad wdrożeniem regulacji prawnej zawodu psychologa. Propozycja dalszych działań to przygotowanie nowego projektu ustawy zawodowej i przedłożenie go Sejmowi wraz z projektem uchylenia obowiązującej ustawy. Podstawą pracy będą wypracowane w 2010 roku założenia i niektóre rozwiązania ustawowe. Zaplanowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń psychologicznych, które były zaproszone w 2006 roku do Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
  2.  

  3. W dniu 1 marca 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i reprezentantów środowiska akademickiego z wiceministrem Jackiem Męciną. W trakcie spotkania wymieniono uwagi dotyczące problemów organizacyjnych związanych z samorządem psychologów oraz ustalono harmonogram dalszych prac. Dyrektor Waleśkiewicz omówił obowiązującą obecnie drogę legislacyjną. Pierwszym krokiem jest przesłanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego. Po zaakceptowaniu tego testu przygotowuje się założenia do ustawy. Założenia poddawane są konsultacjom społecznym po których dopiero tworzy się projekt nowej ustawy. Zgodnie z obietnicą dyr. Waleśkiewicza założenia zostaną przekazanie stowarzyszeniom do konsultacji w połowie kwietnia. Po zgłoszeniu uwag przez stowarzyszenia planuje się kolejne robocze spotkanie w ministerstwie.
  4. Te optymistyczne wieści powinny zmobilizować nasze środowisko do aktywności i ścisłej współpracy przy ustalaniu zapisów nowej regulacji zawodu psychologa.
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku