Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2013-04-15 Komunikat
Wysłano dnia 15-04-2013 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne otrzymało następującą informację z MPiPS:
"W dniu 12 kwietnia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów test regulacyjny projektu
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z prośbą o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów."
Czekamy więc cierpliwie na zatwierdzenie tego testu a następnie na przesłane do konsultacji założenia do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tak więc prace nad nowym projektem ulegną opóźnieniu.
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku